Tysk politi forbereder uttransport av 50 utviste afghanere fra lufthavnen i Frankfurt. Illustrasjonsfoto: Ralph Orlowski / Reuters / Scanpix.

 

Avisene i Tyskland har lenge gjort mye god journalistikk av problemene tyske myndigheter har med å utvise illegale innvandrere fra landet, særlig dersom disse har sitt opphav i stater som ikke samarbeider om retur av egne borgere.

Temaet må til sammenligning sies å ha vært en smule vanskjøttet i norske aviser, men Oda Leraan Skjetne gjør et hederlig unntak i VG: Politiet innrømmer at de ikke får returnert mange nok i 2018, skriver hun.

Regjeringen har som mål å sende ut 7500 personer, men en rapport utarbeidet av Politidirektoratet sier at det ikke lar seg gjøre:

Rapporten: «Når det gjelder uttransportering av personer uten lovlig opphold, anser vi at måltallet for 2018 på 7500 ikke er mulig å nå».

Målet for 2018 er altså 7500 personer. Etter fire måneder hadde de kun nådd 1616 personer.

Politiet peker på problemene med identifisering av personer uten lovlig opphold, samt at asylsøkere med avslag unngår å la seg oppspore for uttransportering.

 

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.