Allerede i 2016 advarte ­Statsadvokaten mot gjenger og alvorlige konflikter i Oslo. Nå er situasjonen forverret, skriver Oslo statsadvokatembeter i en ny tilsynsrapport.

Kriminalitetsbildet i Oslo øst og sørøst, inkludert gjengkriminalitet, er forverret siden 2016.

I 2016 konstaterte Statsadvokaten at kriminelle grupperinger var i ferd med å ta kontroll over deler av byen. Rapporten omtaler territorier «hvor politiets nærvær er uønsket og hvor det etableres parallelle normer, reaksjoner mot avvik og hvor konflikter og uenighet avgjøres på en annen måte enn i samfunnet for øvrig».

Inspeksjonsrapporten omtaler «innkreving av beskyttelsespenger, ‘bøtelegging’ for utøvelse av kriminalitet av andre på territoriet, samt kidnapping og voldsutøvelse dersom ‘bøter’ ikke betales».

Statsadvokat Per Egil Volledal sier til Klassekampen at det er flere grunner til at situasjonen har forverret seg siden 2016.

– Det er både intensiteten, og at miljøene har klart å etablere seg. I tillegg har det vært ganske alvorlige episoder som man knytter opp mot slike miljø, sier han og nevner skyteepisoder som et eksempel.

Volledal sier at rekruttering av ungdom også er noe av det som gjør dagens situasjon verre enn den var i 2016. Statsadvokaten foretrekker å bruke ordene «kriminelle miljøer» i stedet for «gjeng» og «gjengkriminalitet», og sier til avisen at han mener disse ordene kan være avgrensende og bidra til at man ikke ser helheten.

Statsadvokaten førte sist tilsyn med seksjon for organisert kriminalitet i 2016. Allerede da ble «innkreving av beskyttelsespenger, «bøtelegging» for utøvelse av kriminalitet av andre på territoriet, samt kidnapping og voldsutøvelse dersom «bøter» ikke betales» omtalt.

VG skrev i helga om Young Bloods på Holmlia sørøst i Oslo, som har fått utvikle seg til å bli en svært voldelig kriminell gjeng med millionomsetning – trass i at de hele tiden har vært på politiets radar.

Gjenglederen har aldri blitt dømt for alvorlig kriminalitet i Norge.

Antall dømte etter org krim-paragrafen er redusert med over to tredjedeler fra 2014 til 2017.