Regjeringen har varslet et skippertak mot tvangsekteskap nå i «høysesongen». Hvordan er situasjonen i et naboland som ligger noe foran oss i den flerkulturelle løypa?

Det yngste registrerte offeret for tvangsekteskap i Storbritannia i 2017 var to – 2 – år. Snaut 1200 kvinner og menn i alle aldere fikk hjelp av myndighetenes egen etat, Forced Marriage Unit (FMU).

Rundt 80 % av dem som fikk hjelp, var kvinner under 25 år, mens ca. 20 % var menn. FMU har siden 2012 registrert mellom ca. 1200 og 1400 tvangsekteskap hvert år, men understreker at tallene kun gjenspeiler rapporterte, faktiske tilfeller. Mørketallene er sannsynligvis mye større.

FMU skriver tørt i sin årsrapport:

Forced marriage is not a problem specific to one country or culture. Since it was established in 2005, the FMU has handled cases relating to over 90 countries across Asia, the Middle East, Africa, Europe and North America.

In 2017, the FMU handled cases relating to 65 ‘focus’ countries. The top four countries with the highest number of cases in 2017 were:

  • Pakistan – 439 cases (36.7%).
  • Bangladesh – 129 cases (10.8%).
  • Somalia – 91 cases (7.6%).
  • India – 82 cases (6.9%).

The number of cases relating to Pakistan has decreased by almost 8% in comparison to the previous year. The biggest shift has occurred in Somalia, where the number of cases has increased over 100% year-on-year.

FMU ble opprettet i 2005. Om de holder trykket oppe hele året, eller tar noen krafttak idet sommeren står for døren, vites ikke. Spørsmålet er om den britiske – eller norske – regjeringen besitter virkemidler til bekjempelse av fenomenet av nevneverdig effektivitet.

 
 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!