Foto: InSapphoWeTrust / Wikimedia Commons

 

Når den prinsipielle tenkningen er like fraværende som evnen til å stå ved en beslutning, kan det gi seg latterlige utslag som en ultrakort strid om adgangen til å vifte med homoflagget i Skiens 17. mai-tog.

Det er Dagbladet som forteller historien: 17. mai-komiteens leder Kristoffer Skaate hadde opprinnelig lagt ned forbud mot Skeiv Ungdoms planer om å stille med regnbueflagget i borgertoget.

Det var utvilsomt en riktig beslutning, all den tid det er en uting å flagge for noe annet enn det opptoget arrangeres for å feire, i særdeleshet med politiske symboler. Skeiv Ungdoms leder Marthe Øvrums påstand om at regnbueflagget ikke er politisk, er dessuten latterlig: Flagget assosieres med det vi kan kalle homoseksualismen – homolobbyens stridlystne ideologi, som ikke lenger har noe med toleranse for homofile å gjøre.

Men så var den viktigste delen av 17. mai-komiteens begrunnelse den aller verst tenkelige:

Voksenopplæringen i Skien deltar for første gang i toget. Dette oppgir komiteen som en hovedårsak til hvorfor LHBT-symbolet ikke kan tillates.

Det betyr i klartekst at siden en rekke homofobe innvandrere må forventes å frekventere voksenopplæringen, så kan ikke disse bli utsatt for den forferdelige krenkelsen det må være å beskue homoflagget.

Begrunnelsen er typisk for den selvutslettende innstillingen som risikerer å bli Europas bane, og i det hele tatt så bort i natta at man fristes til å bli lettet av at homofobe innvandrere ikke trumfet homoseksualismen. Dagbladets omtale av forbudet var nok til å få kommunen til å snu, og regnbueflagget var igjen velkomment i opptoget.

I dag har ordfører Hedda Foss Five i Skien kommune sendt følgende e-post til Skeiv Ungdom:

«Takk for at dere vil være med og bidra til 17. mai-festen i Skien. Ordfører Hedda Foss Five og 17. maikomiteen ønsker at alle skal få feire nasjonaldagen ved å kle seg i det fineste de har, spise den beste maten de vet og vifte med flagg av alle ulike typer. Å hylle grunnloven må gjøres fra hjertet, og vi ønsker å slippe løs for fest og glede på 17. mai».

Flagg av alle ulike typer? Virkelig? Hvorfor er det ingen offisielle representanter som kan åpne munnen uten å dumme seg ut?

Den lille historien viser altså at man kan starte med rett konklusjon med en gal begrunnelse, for deretter å komme til gal konklusjon med det som – gitt utgangspunktet – i mellomtiden blir en rett begrunnelse. Det er bare tull og tøys hvor enn man snur seg.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!