Aktivitetene til Generasjon Identitet (GI) vekker etterhvert interesse hos europeiske påtalemyndigheter. Både i Østerrike og Frankrike har statsadvokater nå tatt initiativ til straffeforfølgning av organisasjonens respektive grener i de to landene.

Østerrike
Statsadvokaten i Graz har etter omfattende etterforskning tatt ut siktelse mot 17 aktivister tilhørende Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ) for kriminelt forbund, skriver Die Presse. Noen av de siktede er ifølge den østerrikske avisen også anklaget for hets, skadeverk og trusler.

Det er opp til delstatsdomstolen i Graz å avgjøre hva som bli rammene for en eventuell straffesak. Bakgrunnen for siktelsene er en rekke aksjoner som den identitære bevegelsen i Østerrike har utført de senere årene.

I april 2016 hadde flere identitære hengt opp et 16 meter bredt banner med påskriften «Islamisering dreper» fra taket på en bygning i Graz hvor partikontoret til De grønne i delstaten Steiermark befinner seg. Banneret ble dynket med teaterblod. Ifølge siktelsen ble det forkynt fra høyttalere at De Grønne og SPÖ var skyldige i terror.

I mars 2017 hengte bevegelsen opp et banner på ytterveggen til den tyrkiske ambassaden i Wien, med en oppfordring til Tyrkias president Erdogan om å «hente sine tyrkere hjem»:


Foto: Twitter

I juni 2016 stormet flere av de siktede en forelesningssal ved universitetet i Klagenfurt, hvor det pågikk en forelesning om asyl og migrasjon. Her ble det rullet ut bannere med påskriftene «Stopp innvandringen» og «Integrering er løgn».

Disse og andre lignende opptrinn at har fått statsadvokat Hansjörg Bacher til å trekke den konklusjon at det handler om «generaliserende, hetsende beskyldninger» som oppildner til hat mot islam, muslimer, utlendinger og flyktninger. Tyrkiske statsborgere skal i særdeleshet ha blitt forsøkt gjort til gjenstand for offentlig forakt.

Frankrike
I Frankrike har justisdepartementet oppfordret påtalemyndigheten til å gå bevegelsens aktiviteter i Alpene nærmere etter i sømmene etter at flere aktivister drev sin egen kontroll av grensen mellom Frankrike og Italia.


Foto: Facebook

Påtalemyndigheten har allerede henlagt en etterforskning av Génération Identitaire etter at aktivister tilhørende organisasjonen i april hadde forhindret migranter i å krysse grensen, noe som i seg selv ikke ble funnet straffbart, skriver Le Monde.

En høytstående tjenestemann med ansvar for kriminalsaker i justisdepartementet, Rémy Heitz, har imidlertid sendt et rundskriv til påtalemyndigheten, hvor det antydes at de identitære har overtrådt en lite anvendt bestemmelse i straffeloven (paragraf 433-12) som forbyr innblanding i statens funksjoner, hvilket kan medføre bøter på opptil 45.000 euro.

Til forsvar for sine aktiviteter i Alpene anfører GI straffelovens paragraf 73, som autoriserer privatpersoner til å anholde personer som er i ferd med å gjøre noe som kan medføre fengselsstraff, men departementet innvender at dette kun gjelder ved enkelttilfeller, mens det GI forsøkte å gjøre i Alpene, var en mer systematisk håndhevelse av lovene som påhviler staten.

Denne formen for organisert kontrollvirksomhet kan ikke staten tolerere, sier Rémy Heitz til den franske avisen. Tilskyndet av justisdepartementet har derfor statsadvokaten i alpedistriktet Hautes-Alpes igangsatt etterforskning med sikte på å finne ut om GI har forsøkt å tilrane seg statlige funksjoner med sin private grensekontroll.

For GI har slike saker uansett utfall potensial til å benyttes i organisasjonens markedsføring. Mange vil undre seg over at statlige myndigheter ser ut til å bekjempe en innfødt protest mot en utvikling de færreste liker, med større iver enn problemene denne protesten setter fingeren på.

 
 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.