Fredag kveld ødela Hamas drivstoffterminalen ved grenseovergangen Kerem Shalom. Skadene vil ta mange uker å reparere, og dermed kommer ikke drivstoff fra Israel inn i Gaza. FN advarer – igjen – mot full krise.

Glem ambassadeåpning, feiring av Israels 70-årsdag og palestinernes Nakba. Glem bildene av steinkastende demonstranter og røyken fra brennende bildekk ved grensegjerdet mot Israel. Tenk litt lengre enn Dagsrevyens bilder fra det samme. 

Fredag kveld brøt rundt 200 palestinere seg inn og satte fyr på det som godt kan kalles Gazas livline, den eneste reelt fungerende grenseovergangen Gaza har. Erez i nord er mest brukt av folk til fots, mens Rafah-overgangen stort sett holdes stengt av Egypt – et faktum svært få norske og europeiske medier har sett det verdt å rapportere om …

Ifølge Times of Israel ble demonstrantene dirigert av folk i med walkie-talkies fra en Hamas-posisjon 100 meter unna. 

En offiser fra COGAT fortalte at Israel gjentatte ganger ba Hamas om å stoppe vandalene. 

– De aksepterte ikke våre anmodninger, men lot vandalene brenne ned grenseovergangen, sa offiseren.

Lørdag morgen var drivstoffterminalen, rørnettet og hele omlastingsterminalen med rullebånd-belter fullstendig nedbrent. Det vil ta uker, kanskje flere måneder å gjenoppbygge og reparere terminalen. Noe varer lastet på biler fra Israel kan fortsatt omlastes til palestinske lastebiler, men drivstoff kommer ikke inn. 

«Ødeleggelsene betyr stopp i leveransene av parafin og gass til matlaging, stopp i leveransene av bensin og diesel, ikke bare for kjøretøy, men også til aggregater som produserer strøm i tillegg til den strømmen Gaza daglig mottar fra det israelske nettet. Kraftlinjene til Egypt har vært ute av drift i månedsvis, og på grunn av uoverensstemmelser mellom Hamas og De palestinske selvstyremyndighetene, ble Gazas egen oljefyrte kraftstasjon stengt tidligere i år.» (Oversatt fra Times of Israel)

Nettopp disse «uoverensstemmelsene» er den sannsynlige årsaken til at Hamas ødela grenseovergangen. I henhold til sist høsts avtale mellom Hamas og selvstyremyndighetene fra Vestbredden, fikk nemlig de sistnevnte retten til å kreve inn toll og avgifter på denne stasjonen. Med denne ute av drift i kanskje måneder, er det Hamas som i stedet kan spe på inntektene med toll og avgifter fra Rafah-overgangen mot Egypt, som egypterne så seg nødt til å gjenåpne lørdag.

I går kveld kom så FNs kontor for koordinering, OCHA, på banen og appellerte om at det snarest finnes alternative måter til å forsyne Gaza med drivstoff. De advarte at om dette ikke gjøres vil det ramme sykehus, renovasjon, vannforsyning og kloakkanleggene.

Hvem er terroristene her?

Kilder og anbefalt lesning:

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.