Petter Stordalens hotellkjede Nordic Choice Hotels tilbyr ansatte som risikerer utsendelse fra Norge, juridisk bistand i samarbeid med NOAS.

Ved å støtte Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) med rundt 1 million kroner vil Nordic Choice Hotels kunne tilby ansatte med innvandrerbakgrunn bistand dersom de støter på problemer med asylprosessen eller med arbeids- eller oppholdstillatelsen, melder TV 2.

– Som arbeidsgivere har vi et ansvar for alle våre ansatte, og vi har ikke følt at vi har vært gode nok der. Derfor går vi foran, forhåpentligvis som et godt eksempel, og setter av noen kroner til dem som trenger hjelp på det området, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels til kanalen.

TV 2: «Er dette et PR-stunt?» Torgeir Silseth: «He he he! Vi er glad for all oppmerksomhet vi får på dette, fordi det er et flott tiltak. Men alt samfunnsengasjement er også lønnsomt for bedrifter.»  (Skjermdump, TV 2)

NOAS skal nå holde kurs for ledelsen ved hotellene og hovedkontoret om asylspørsmål.

Silseth sier at engasjementet vil gi hotellkjeden tilgang til tiltrengt arbeidskraft. Også i Sverige har Stordalen satt i gang et tilsvarende prosjekt. Choice-kjeden har 16.000 ansatte, og av dem har 30 prosent annen bakgrunn enn nordisk. I alt kan kjeden telle 170 ulike nasjonaliteter blant de ansatte.

Silseth bedyrer at de har tillit til forvaltningen som håndterer sakene til asylsøkere og innvandrere til Norge og Sverige, men sier at det også der begås feil.

– Da kan vi hjelpe våre folk til å oppdage de feilene og dermed få sine rettigheter ivaretatt på en god måte, sier han.

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.