Vi har imidlertid fått en kirke som ikke synes å vite hva den tror på, og som trenger en kommunist til å formidle hva deres tro har betydd for samfunnet. Den bifaller multikulturalismen med alle sine religioner, og påstår at Israel er problemet i Midtøsten.

Når Den norske kirke, folkekirken, ikke lenger synes å se forskjell på kjærlighet og hat, frihet og underkastelse, fri vilje og fatalisme, rasjonalitet og det fullstendig uforutsigbare, sannhet og løgn, da er det grunn til å stille spørsmål ved om vi det hele tatt trenger kirken i den form den er organisert idag.

Kjell Skartveit En kirke i krise