Tysklands statsminister Angela Merkel (CDU) går forbi FDP-leder Christian Lindner under et møte i Forbundsdagen i Berlin den 12. desember 2017. Lindner har en brukbart utviklet forståelse av problemene migrasjonen skaper for Tyskland, mens Merkel av og til virker nesten autistisk på det punktet. Kroppsspråket mellom de to antyder ingen større gjensidig sympati. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix.

 

Lederen for det fridemokratiske partiet (FDP) i Tyskland, Christian Lindner, advarer mot politiske forslag om å øke sosialtrygden i landet for ikke å anspore til økt innvandring, skriver Die Welt.

Er sosialtrygden nok til å leve av? Politikerne diskuterer for tiden en mulig reform av ledighetstrygden for langtidsledige, og arbeidsminister Hubertus Heil (SPD) har kunngjort at sosialtrygdene vurderes økt.

Innenriks- og utenrikspolitikk flyter altså over i hverandre. FDP-lederen frykter at en slik økning vil virke som en magnet på utlendinger. «Unge menn fra Syria må vite at i Tyskland må man arbeide», sier Lindner, som frykter pengestrømmer inn i klanenes lommer.

Man kan spørre seg om Lindner ikke er lovlig sent ute. Har han ikke registrert at sosialtrygdene i Nord-Europa i praksis er basisinntekter for den betydelige andelen av personer i normalt yrkesaktiv alder som ikke har jobb? Unge menn fra Syria vet utmerket godt at man kan leve i Tyskland uten å jobbe:

Ifølge de nyeste tallene har mer enn halvparten av de arbeidsføre sosialhjelpsmottagerne i Tyskland migrasjonsbakgrunn. Ifølge den føderale arbeidsetaten dreier det seg om 55,2 prosent av de 4,3 millioner arbeidsføre personene med rett til støtte.

Skal tro hva de tilsvarende andelene er for andre nordeuropeiske velferdssamfunn, som vårt eget?

Det at vareproduksjonen i avanserte samfunn ikke krever innsats fra hele arbeidsstyrken, samtidig som det finnes uløste sosiale oppgaver som f.eks. udekkede behov hos eldre og andre som trenger omsorg, er en permanent tingenes ikke altfor gode tilstand som disse samfunnene ennå ikke har noe godt svar på.

Det som skjer med innvandringen fra mange land, er at enda flere blir med i den arbeidsfrie delen av befolkningen.

I Norge ser statsråd Torbjørn Røe Isaksen ut til å ha forstått at akkurat det ikke er så lurt. Men Norge har ikke konservative aviser som Die Welt, hvor man hele tiden får informasjon som understøtter den forståelsen.

Så mange tyskkyndige mennesker er det heller ikke igjen i Norge. Informasjon som ikke foreligger på norsk eller engelsk, har ikke så mange sjanser til å trenge igjennom hos den norske offentligheten.

Det er mindre europeisk kultur nå enn før, ifølge Michel Houellebecq. I globaliseringens tidsalder forstår man paradoksalt nok mindre av hva som rører seg utenfor ens egen stuedør. Og siden verden kommer inn i egen stue, forstår man til slutt ikke sitt eget samfunn heller.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂