Bildet: Ine Marie Eriksen Søreide og Federica Mogherini under et møte i Giverlandsgruppen i Brussel. Norge har investert mye politisk kapital i fredsprosessen og opprettholdelse av et skinn av mulighet for at det er liv i den, er blitt et spørsmål om å ivareta norske interesser. Derfor heller man mot å se saken fra palestinernes synsvinkel, nå som palestinerne taper. Balansen må opprettholdes. 

Utenriksminister Ine Mare Eriksen Søreide uttaler seg om Gaza-protestene på en måte som plasserer Norge på linje med EU og FN.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot dem som demonstrerer mot okkupasjon og å bringe sivile i fare i konfliktsituasjoner, sier utenriksministeren. (NTB)

Søreide sa dette til Dagsavisen, som ikke utfordrer Søreide på hva hun mener med okkupasjon. Mener hun at Gaza er okkpert? Det er det ikke. Israel trakk seg ut i 2005. Eller enda verre – mener hun at Israel er okkupert område?

Det mener Hamas som organiserer protestene. Det erklærte målet med masseprotestene er å ta tilbake «hele Palestina». Hamas legger ikke skjul på det.

Når Søreide unnskylder protestene og kaller det «demonstrasjon mot okkupasjon» spiller hun rett i hendene på Hamas, Hizbollah og Iran. Er det virkelig Norges linje?

Søreide vrir hendene og frykter opptrapping. Dette er newspeak for fordømmelse av Israels repons. Hvorfor har ikke Norges utenriksminister ett kritisk ord å si om myndigheter som organiserer sivile for å storme grensen til et annet land? Hva ville Norge gjort? Protestene er regissert for at Israel skal måtte bruke makt.

Den blågrønne regjeringen legger seg på samme linje som EU og FN. EUs utenrikskommissær Federica Mogherini er kun opptatt av å forstå Hamas og fordømme Israel:

– EU sørger over tapet av menneskeliv. Våre tanker er hos ofrenes familier, sier Mogherini i en uttalelse dagen etter at minst 16 palestinere drept.

Hun slutter seg til kravet fra FNs generalsekretær António Guterres om at drapene må granskes og ber om at ytrings- og forsamlingsfriheten respekteres.

– Spesielt bruken av skarp ammunisjon bør være gjenstand for en uavhengig og åpen etterforskning, tilføyer Mogherini, som snakker på vegne av EUs 28 medlemsland. (NTB)

De eneste verktøy EU og FN har er å be om uavhengig granskning. Men disse verktøyene har heller ikke den samme kraft som før. Goldstone-rapporten om Gaza-krigen ble diskreditert da den sørafrikanske dommeren som ga den navn, tok avstand fra den.

EU og FNs partiskhet kommer i skarpt relieff nå som Nikki Haley er USAs FN-ambassadør. Israel vet at det har USAs ryggdekning. Med utnevnelsene av Bolton og Pompeop står Israel sterkere enn noen gang før.

En uttalelse som fordømte Israels selvforsvar, ble stanset før dne kom til avstemning.

At den norske regjering legger seg så tett opp til EUs palestinervennlige linje gjør at avstanden til USA, blir større.

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her.