Etter at vi i noen år har befunnet oss nedstrøms for kristendommen, som den engelske filosofen Roger Scruton har uttrykt det, er det absolutt mulig at våre samfunn enten mister fortøyningene fullstendig eller blir tauet inn mot en helt annerledes kyst. Under enhver omstendighet lå det svært urovekkende spørsmål under overflaten i våre samfunn allerede før de begynte å endre seg så raskt som de gjør nå.

Vi har for eksempel det dilemmaet som Ernst-Wolfgang Böckenförde fremla i 1960-årene: «Eksisterer den frie, sekulariserte staten på basis av normative forutsetninger som den selv ikke kan garantere?» Det er sjelden man hører dette spørsmålet stilt. Kanskje vi aner at svaret er «ja», men vi vet ikke hva vi i så fall skal gjøre.

Douglas Murray Europas underlige død

 

Bestill boken fra Document Forlag her!