Tavle

I kjølvannet av Stortingets innmelding av Norge i EUs energiunion, Acer, er det tatt initiativ til opprettelse av en Grunnlovsdomstol, en domstol som kan vurdere om politiske vedtak er i overensstemmelse med Grunnloven.

Det er startet en underskriftskampanje der det heter:

 

Si JA til en Grunnlovdomstol som kan vokte den norske Grunnloven uavhengig av Stortinget og regjeringen!
Til: Alle stortingspolitikere og organisasjoner som er for Grunnloven
Idag stemte flertallet på Stortinget ja til EUs tredje energimarkedspakke. Det er nå lenger ingen tvil om at Norge trenger en selvstendig «Grunnlovsdomstol» altså en konstitusjonsdomstol. En slik domstol fungerer som Grunnlovens vokter.

STOPP ACER jobber nå med å lage et juridisk solid forslag som kan legges til grunn for et videre politisk arbeid. Vi kan ikke lykkes uten en folkelig oppslutning, og derfor trenger vi at du signerer denne kampanjen.

La oss gå sammen inn for å snu tapet i dag til en seier i morgen. Signer, del og støtt den norske Grunnloven.

Underskriftsaksjonen ligger ute her.