Nytt

Oddny Miljeteig innrømte i 2015 at hun hadde skjult asylsøkere, og sa at hun var villig til å gjøre det igjen. Nå vil hun bytte ut nasjonalsangen.

SVs Oddny Miljeteig mener at den norske nasjonalsangen er utdatert og kjønnsdiskriminerende og må byttes ut. – Jeg synes vi bør få en ny sang, sier hun.

Miljeteig er gruppeleder for SV i bystyret i Bergen og var partiets nestleder frem til i fjor.

– Slik jeg forstår det avløste sangen «Sønner av Norge». I så måte var det jo et steg fremover. Kvinnene er jo likevel fraværende i «Ja vi elsker». Det er de store mennene sangen handler om.

Miljeteig mener sangen er utdatert og reagerer blant annet på strofen «Mødrene har grett» og sier at det er på tide med en ny nasjonalsang.

– Den bør legge mer vekt på hverdagslivet og på både kvinner og menns historie. Jeg synes også den bør være både på nynorsk og bokmål, halvparten på hver målform, sier hun til NRK.

Teksten på «Ja, vi elsker» er skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson, og sangen ble første gang framført offentlig 17. mai 1864.

– Teksten til nasjonalsangen vår er jo en litterær tekst som må tolkes inn i sin tid, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet. Hun peker på at sangen tross alt er 150 år gammel.

Hun slår fast at det å bytte ut Norges nasjonalsang ligger langt utenfor Språkrådets arbeidsfelt.

– Her er det ordvalg og patos, som vi ikke ville valgt i dag. Det gjelder også sanger, som «Mellom bakkar og berg» og «Gud signe vårt dyre fedreland», sier hun.

Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til NRK at han synes forslaget om å bytte ut den norske nasjonalsangen er en fryktelig dårlig ide:

– Hvis vi skal gå gjennom enhver tradisjonell sang eller fortelling for å passe på at den er slik vi ville skrevet den i dag, ville det vært absurd.

Røe Isaksen mener man ikke kan late som at fortiden ikke var som den var.

– Teksten er skrevet med utgangspunkt i norske erfaringer. Det tradisjonelle har vært at fedrene har kjempet ute, og at mødrene har kjempet på hjemmebane. Man kan ikke fjerne, eller late som at det ikke har vært tilfelle, sier han.

Kjønnsnøytrale nasjonalsanger har nylig blitt et tema i visse land. I Tyskland sa statsminister Angela Merkel nylig nei til å gjøre teksten til den tyske nasjonalsangen mer kjønnsnøytral, mens både Canada og Østerrike har endret sine tekster.

Oddny Miljeteig innrømte i 2015 at hun hadde skjult asylsøkere, og sa at hun var villig til å gjøre det igjen.

I et intervju med TV 2 sa den da nyvalgte nestlederen i SV at hun hadde skjult asylsøkere som skulle kastes ut av Norge. Hun sa også at hun har vært med på å samle inn penger for å hjelpe asylsøkere med å gå i dekning.

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.