Nytt

Den fransk-algeriske rikmannen Rashid Nekkaz var i København fredag og lovte å betale bøtene til damene som ville bryte det kommende maskeringsforbudet.

Nekkaz er ikke blitt godt mottatt av danske politikere. Det affiserer ham ikke.

»Som en menneskerettighedsaktivist fra Algeriet har jeg ret til at hjælpe alle verdens kvinder, der helt frivilligt ønsker at bære niqab. Det er et spørgsmål om frihed og respekt for borgerrettigheder,« sagde han til pressemødet, der blev holdt foran Christiansborg.

Det er en merkelig form for rett å mene man har rett til å blande seg i andre lands rettssystem. Lars Løkke Rasmussen har ingen forståelse for initiativet:

»Hvis det danner skole, så eroderer det jo hele fundamentet i vores retssamfund. Hvis der er folk, der stiller sig op i et hjørne med en stor pengesæk og siger «jeg betaler dine fartbøder» eller «jeg betaler dine skattebøder» eller alle mulige bøder,« siger Lars Løkke Rasmussen til DR.

Flere kjente liberalere, som Jacob Machangama har sammenfallende syn med Nekkaz. Konsekvensen blir at islamiseringen går sin gang.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.