Hvis man lurer på hvordan det kan ha seg at det offentlige ordskiftet i Italia er så mye mer frittalende enn i Norge, ikke minst hva angår revolusjonen i Europa, er den store forskjellen i nasjonalt gemytt kanskje noe av det første man tenker på: Nordmenn tar ordene på større alvor og veier dem gjerne flere ganger før de slippes ut som et ferdig resultat av en indre erkjennelsesprosess, mens italienere gjerne lufter tanker som ikke nødvendigvis er gjennomtenkte, og så er det dialogen med andre som fører til erkjennelsen.

Slik kan det fungere mellom privatpersoner, men hvis noe lignende skal få virke i offentligheten, trenger man medier som legger til rette for det. I Italia er det kanskje mest spektakulære eksemplet i så måte et talkshow kalt «La Zanzara» (myggen) som er å høre mandag til fredag i tiden 18:30–21:00 på Radio 24 – kanalen drevet av næringslivsavisen Il Sole 24 Ore, som eies av arbeidsgiverforeningen Confindustria.


Giuseppe Cruciani. Foto: myphotomania / Wikimedia Commons (utsnitt).

Programmet, som ikke sjelden går over i satire, ledes av den nokså hemningsløse og lett vulgære journalisten Giuseppe Cruciani, assistert av den adskillig mer politisk korrekte David Parenzo. Hver kveld bringer de opp de forskjelligste temaer sammen med gjester og mer eller mindre berømte innringere, og diskusjonen går med ekstremt løs snipp. Det er ikke uvanlig at deltagerne skjeller ut hverandre på det groveste, og Cruciani går heller ikke av veien for å skjelle ut sine gjester. Sendingene har fra tid til annen endt med søksmål og suspensjoner fra verv.

Folk uten italienskkunnskaper får jo sjelden innblikk i disse tingene, men hos Vlad Tepesblog har noen tatt anstrengelsen ved å lage engelske undertekster til et utdrag fra en nylig sending, hvor Alessandro Meluzzi, en italiensk psykiater som er kjent for politisk ukorrekte standpunkter, legger ut i nokså fri dressur – selv om Parenzo avbryter ham – om det mange kaller invasjonen av Italia:

Den europeiske sivilisasjonen er i fare, sier Meluzzi, og den vil bli erobret av menneskene som kommer til Europa. Friheten, ikke minst for kvinner, blir en saga blott. Parenzo forsøker hele tiden å avfeie ham, men standpunktet blir i det minste fremmet – på en av landets mest populære radiokanaler.

Man kan av og til lure på hva som ville ha skjedd hvis et slikt program gikk på en riksdekkende kanal i Norge i beste sendetid. Ville Legevakten ha merket noe til det?

 

Kjøp Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.