Bildet: Zinedine Zidane som skaller ned Marco Materazzi i finalen i fotball-VM i 2006 er en av de mest kjente tilfeller av vold for åpen scene. Det var Zidanes siste kamp, og hendelsen har klebet ved ham, selv om Materazzi har erkjent at han provoserte.

På fotballtinget kom det i helgen frem at Oslo-fotballen preges av vold, og det i et omfang som gjør det utålelig. At det er så ille, kom helt overraskende på ledelsen. Eller er det hørselen det er noe i veien med?

Slo alarm på fotballtinget: – Stort problem med vold i Oslo-fotballen
Advokat Marius Gisvold kom med et benkeforslag: Lag som viser voldelig atferd, må miste poeng. I dag må man bevise at volden ga dem sportslige fordeler. Det er vanskelig.

– Vi har et voldsproblem i Oslo-fotballen, fastslo forslagsstiller Marius Gisvold fra Oslo-klubben Ready.

Slik Gisvold beskrev situasjonen, er det enkelte lag som ikke bryr seg.

– Det er klubber som jevnlig ilegges bøter, som gjentar sin atferd, som ikke er akseptabel. Det går så langt at andre lag ikke ønsker å delta.

Noen lag synes også å ha innkalkulert at det skal gå litt hardt for seg.

Ifølge Ready-lederen «ligger pengene nærmest klare til å betales i bøter» hos enkelte klubber.

– Vi har lag som systematisk oppfører seg pøbelaktig, men det er vanskelig å bevise at de har en sportslig fordel av det.

Ledelsen i Norges Fotballforbund var ukjent med situasjonen. Likevel motsatte de seg regelendringen som ville straffe lagene som har voldelige spillere. Det gir ikke mening. De ville heller ha «holdningsendring». Hørt den før? I dagens samfunn betyr det at uvesenet får fortsette.

Gisvold viste til en enkelt kamp som hadde gitt 19 kampers karantene til sammen for ulike spillere.

At ledelsen tok problemene på alvor, rimer ikke med at de motsatte seg forslaget fra Ready.

Ledelsen led et knusende nederlag: 150 stemte for Gisvolds forslag, og bare 25 stemte for fotballpresident Terje Svendsen og styrets forslag.

Sammenholdt med ledelsens nærmest bagatelliserende omtale av problemene var dette en sak med rikspolitisk tilsnitt: Vold på fotballbanen er et tiltagende problem, helt ned i guttefotballen.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt må trolig ha fulgt dårlig med i timen:

– Omfanget har vi ikke visst om før forslaget kom nå. Vi har visst om enkeltepisoder, men Gisvold beskriver det som vedvarende og noe som skjer uke etter uke. Dette er trolig en jobb for både klubber, kretser, forbund – og også kommunen.

Enhver forelder som har fulgt den håpefulle rundt på kamper, har sett at vold er et tiltagende problem. Kan uviljen mot å ta i problemet ha noe å gjøre med hvilke lag og spillere som utøver vold?

Fotballpresident Terje Svendsen sier at Oslo «har noen utfordringer som er helt spesielle». Virkelig? Og det visste han ikke?

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂