Bildet: Det stråler ikke akkurat humoristisk sans ut av ansiktet til president Xi Jinping.

Kinas president er ikke fornøyd med å sitte to perioder, som betyr at han må gå av i 2023. Nå skal grunnloven endres slik at han kan sitte så lenge han lever.

Kina får sterkere diktatoriske trekk. Alle forhåpninger om at regimet ville slippe til flere stemmer, gjøres til skamme. En sterkere autoritær tendens har vært merkbar lenge. Nå tar Kina et nytt steg og sementerer enmannsdiktaturet.

Det gir perspektiver: Vladimir Putin har vist vei. Han sitter i praksis også på livstid. Det samme er Erdogan i Tyrkia ved å gjøre. Ingen ser for seg at Erdogan vil gå av.

Enmannsdiktaturer oppfører seg annerledes enn partidiktaturer. Historisk er de farligere.

Man kan si at disse lederne beveger seg i retning Kim Jong Un. Er det noen som tror at disse lederne er interessert i regimeendring i Nord-Korea?

Sentralkomiteen i det kinesiske kommunistpartiet foreslår å fjerne begrensningen på antall perioder landets president og visepresident kan sitte.

Forslaget går ut på å fjerne formuleringen i grunnloven der det heter at Kinas president og visepresident «ikke skal sitte i mer enn to sammenhengende perioder», meldte det statlige nyhetsbyrået Xinhua søndag.

Hvis forslaget blir vedtatt, betyr det at sittende president Xi Jinping kan fortsette også etter at den nåværende og andre perioden hans utløper i 2023.

Xi er også kommunistpartiets leder og han sitter i sentralkomiteen. Han har vært landets president siden 2013. I henhold til dagens formulering i grunnloven må han gå av i 2023.

Forslaget skal behandles av landets lovgivende forsamling – Folkekongressen – som samles 5. mars. Da skal forsamlingen også behandle et forslag om å innlemme Xis politiske tenkning i landets grunnlov. Det vil i så fall innebære en stor ære for Xi og gjenspeile hans sterke grep om makten i Kina. I dag er det bare landsfaderen Mao Zedong og den økonomiske reformatoren Deng Xiaoping som er nevnt på en tilsvarende måte i lovteksten.

Under kommunistpartiets partikongress i fjor ble Xis tenkning innlemmet i partiets egen «grunnlov». Dette er en blanding av ideologiske prinsipper og vedtekter for partiets indre oppbygning. (NTB)