Mens europeiske politikere later som om livet går som før, så begrenses friheter som vi har tatt for gitt. Ikke minst bevegelsesfriheten. I Nederland har det i mange år vært vanlig at skoleelever reiser på turer utenlands. Hele 83% av skolene arrangerer slike reiser.

London, Paris og Berlin har vært populære reisemål. Men etter at jihadterroren kom til Europa, har skolene måttet legge om reiseplanene. Hovedsteder unngås og mindre byer velges istedet.

25% av skolene unngår byer som allerede har vært jihadmål.

Foreldrene vil ha et ord med i laget når skoleturene skal velges. Ved halvparten av de nederlandske skolene finnes det elever som ikke får lov til å reise av foreldrene.

Hva med Oslo? Ville de synes det var for farlig her? Det kan jammen se slik ut i sentrum av den ødelagte hovedstaden vår.

Dutch News

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.