Visejustisminister Rod Rosenstein skal ha truet formann for etterretningskomiteen Devin Nunes og Speaker of the House, Paul Ryan, med at han ville forlange all deres kommunikasjon utlevert, hvis de ikke stanset etterforskningen av FBI. Det må kunne kalles et desperat trekk. Forfatningen gir Kongressen rett til å drive «oversight» dvs kontroll med den utøvende makt. 

Anti-Trump-mediene har høyt volum, men det spørs om ikke lederartikkelen i Wall Street Journal har større gjennomslag:

Wall Street Journal konstaterer at FBI lot seg bruke i politisk øyemed, mot en kandidat – på vegne av en annen.

The FBI in essence let itself and the FISA court be used to promote a major theme of the Clinton campaign. Mr. Steele and Fusion then leaked the fact of the investigation to friendly reporters to try to defeat Mr. Trump before the election. And afterward they continued to leak all this to the press to cast doubt on the legitimacy of Mr. Trump’s victory.

No matter its motives, the FBI became a tool of anti-Trump political actors. This is unacceptable in a democracy and ought to alarm anyone who wants the FBI to be a nonpartisan enforcer of the law. (…)

Å si det er uakseptabelt må sies å være et understatement. Når et føderalt politi går ett parti og en kandidater ærend i et valg, er det en så grov forbrytelse at det krever en nasjonal renselse.

FBI løy og løy: Det løy ikke bare til FISA-domstolen, men også til Kongressen da komiteene forsøkte å finne ut av hva som hadde skjedd.

We also know the FBI wasn’t straight with Congress, as it hid most of these facts from investigators in a briefing on the dossier in January 2017. The FBI did not tell Congress about Mr. Steele’s connection to the Clinton campaign, and the House had to issue subpoenas for Fusion bank records to discover the truth. Nor did the FBI tell investigators that it continued receiving information from Mr. Steele and Fusion even after it had terminated him. The memo says the bureau’s intermediary was Justice Department official Bruce Ohr, whose wife, incredibly, worked for Fusion. (..)

Hadde det ikke vært for noen få iherdige, engasjerte journalister, som. Sean Hannnity og Sara Carter, ville vi noen gang fått vite hvor enorm skandale eller rettere – konspirasjon, vi snakker om?

De venstreorienterte mediene har bekjempet hver eneste avsløring, og fortiet at det mønster som avtegnet seg, ble kjent. De har sabotert den demokratiske samtalen.

Når memoet sto for døren forsøkte de seg med at det ville skade renommeet til FBI og justisdepartementet. Det er slik autoritære stater argumenterer når de kveler dissidenter.

If all of this is damaging to the reputation of the FBI and Justice Department, then that damage is self-inflicted. We recognize the need for the FBI to sometimes spy on Americans to keep the country safe, but this is a power that should never be abused. Its apparent misuse during the presidential campaign needs to be fully investigated.

Toward that end, the public should see more of the documents that are behind the competing intelligence memos to judge who is telling the truth. Mr. Trump and the White House should consider the remedy of radical transparency.

Appeared in the February 3, 2018, print edition

FBI og justisdepartementet har selv satt seg i en posisjon hvor det må luftes ut, dvs flere dokumenter må på bordet. Publikum må ved selvsyn kunne konstatere hva som har skjedd, for å forstå omfang og dybde og etablere regler som gjør gjentagelser vanskeligere.

 

The Nunes Memo on FISA, Annotated