KrF-leder Knut Arild Hareide vedgår at partiet er i en bølgedal, men håper en ny strategi om å rendyrke det politiske budskapet vil bringe dem på offensiven.

I en tale til KrFs landskonferanse på Gardermoen lørdag, beskrev han partiet som en båt i ruskevær. KrF gjorde sitt dårligste valg etter krigen i fjor høst og må nå finne sin rolle i opposisjonen.

På gjennomsnittsmålingen for januar, lå partiet bare rett over sperregrensen med 4,2 prosent i oppslutning.

– Selv om situasjonen er alvorlig, er den langt fra helsvart. KrF er plassert på den politiske midtbanen. Stortingsvalget ga KrF en viktig posisjon i norsk politikk, sa Hareide i talen.

Nå er det opp til dem selv å gripe muligheten for å få gjennomslag og kunne påvirke.

– Dersom vi gjør det, kan det gi partiet en ny glanstid, sa han.

– Betyr KrF noe for folk?

Det var en åpenhjertig partileder som stilte seg og partiet noen spørsmål til refleksjon.

– Er KrF relevante nok? Betyr KrF egentlig noe, vil noen spørre, sa han.

– Vi må tørre å stille oss noen ærlige spørsmål om vi gir gode nok svar på det velgerne er opptatt av, fulgte han opp.

Hareide viste også til nedgangen partiet har opplevd de siste 20 årene. For å kunne snu utviklingen, må man erkjenne at problemet handler om mer enn å ikke lykkes med kommunikasjonen, understreket han.

– Vi kan ikke være alt for alle, alltid. Vi er i en prosess med å tenke strategisk rundt det politiske arbeidet, utdyper han overfor NTB.

Strategiarbeid i gang

Hareide viser til et arbeid som pågår med å finne hva man skal prioritere. Utkastet skal legges fram for sentralstyret i vår, og arbeidet skal så sluttføres til høsten.

Hvilke områder KrF bør legge mindre vekt på, vil han ikke mene noe om offentlig. Ei heller om det er noen saker der partiet har vært i utakt med velgerne. Som partileder vil han ikke legge føringer for prosessen.

– Men jeg tror vi må være ærlige på at vi har behov for å trekke oss tilbake nå, ta en runde internt, sier han.

Hareide viste til at andre partier som har vært nede i lignende bølgedal, har klart å snu nedtur til opptur. En del av løsningen handler om å snakke mer om verdispørsmål og mindre om det alle andre er opptatt av eller la spørsmål om partisamarbeid eller regjeringsstrategier ta overhånd, mener han.

Vil rendyrke politisk profil

Hareide listet i talen opp noen områder hvor KrF kan markere seg framover.

* Metoo-debatten, som han mener er et «rop etter gode verdier», behov for åpenhet og menneskeverd.

Han viste dessuten til at partiets sentralstyre så sent som fredag behandlet to sett med nye retningslinjer for varslersaker. De skal nå ut på høring i partiet og de endelige retningslinjene vil bli behandlet av landsstyret i april.

* Alkohol. KrF vil i løpet av våren legge fram et forslag om å redusere alkoholbruken i Norge.

* Verdidebatt i innvandrings- og integreringspolitikken med vektlegging på å beholde kristne kulturverdier. Hareide viste til et forslag partiet har lagt fram i Stortinget om at alle elever skal få tilbud om å delta på skolegudstjeneste der det er mulig.

* Bioteknologi. Stortinget skal i vår behandle stortingsmeldingen som regjeringen la fram i juni i fjor. Sentrale spørsmål er eggdonasjon, surrogati og fosterdiagnostikk.

KrFs landskonferanse går over to dager. Formålet med konferansen er å samles til politisk verksted og inspirasjon, men det blir ikke gjort noen avstemninger, lagt fram noen resolusjoner eller lignende.