Kort

Tall fra Oslo politidistrikt viser at antall lovbrudd blant mindreårige i Oslo, Asker og Bærum økte med over 25 prosent fra 2016 til 2017. Aftenposten