Kultur

Illustrasjonsfoto: Edesaintjores / Wikimedia Commons.

 

Den 24. januar 2018 er en merkedag for bevisste brukere av det norske språket. I dag skjer nemlig den offisielle lanseringen av Det Norske Akademis ordbok, og med det har Norge endelig fått et storslagent, oppdatert og allment tilgjengelig, nasjonalt ordbokverk for bokmål og riksmål, som er målformene de fleste nordmenn bruker.

Et tjue år langt arbeid til en kostnad av 100 millioner kroner finansiert av både offentlige og private aktører er dermed fullført, og resultatet er en ordbok med hele 225.000 oppslagsartikler, som ville ha fylt tolv bind – en fjær i hatten for samtlige involverte.

Man kan kanskje si at dette kommer lovlig sent for et land som tar sikte på å være en kulturnasjon. Den særnorske språkstriden var utvilsomt en faktor.

Mens de fleste europeiske land lenge har hatt sine store nasjonale ordbøker, har situasjonen uansett vært mer prekær for norske språkbrukere. Bokmålsordboka hadde et desperat lite ordforråd og skilte ikke godt nok mellom betydninger, Norsk Riksmålsordbok hadde ikke vært oppdatert på lang tid, og Stor norsk ordbok har kun vært tilgjengelig som betalingstjeneste.

Allmennheten får dermed et gratis verktøy i hende av en kvalitet som hittil i praksis har vært reservert profesjonelle språkbrukere. Både definisjoner, bøyningsformer, etymologi, uttale, betydninger og eksempler på bruk er med – også fra norsk skjønnlitteratur, slik brukere av Norsk Riksmålsordbok er vant til.

Måtte dette verktøyet bidra til å løfte kvaliteten på språkbruken i Norge. Den som formulerer seg dårlig, tenker dårlig, og den som tenker dårlig, lever dårlig. Heretter har man en unnskyldning mindre for ikke å ta anstrengelsen. Det er bare å hoppe i det.