Nytt

I den 2-minutter snutten, svarer professor ved Toronto universitet Jordan B. Peterson på hvordan det kan ha seg at han blir anklaget for å være en rasist, eller «white supremacist». Denne videoen er etter hva offentligheten er kjent med, den første i sitt slag som er blitt bannlyst av YouTube for å ha blitt møtt med en rettslig anklage. Bannlysingen omfatter alle en lang rekke medlemsstater.

Om man ikke selv ser videoen, består den først og fremst i at hr. Peterson forklarer, som han mange ganger har måttet overfor slike anklager, at han har lagt ut så godt som alt av hans undervisningsmateriale ved universitetet og mere til. Det ligger ute hundrevis av timer, og er for lengst blitt finkjemmet for «krenkende» materiale. Og intet er funnet. Peterson tar avstand fra alt som har med rasisme å gjøre, og utviser en sterk sans for ortodoks kristendom, så man lurer da på hva det er som gjør at noen har en interesse av å definere en mann som Peterson som en rasist.

Er det fordi de selv ikke er i stand til å tenke utenfor kategorier som svarer til rase- eller klasseinndelinger av samfunnet? Er de blitt mentalt invalidiserte av tiår med selvpisking? Slikt kan ikke utelukkes.

Jordan B. Peterson fikk større oppmerksomhet etter at han ble bragt inn for retten i Canada for ikke å akseptere å bruke de pronomener som transer ønsker å bli omtalt med. Peterson avslår ikke å bruke vedkommendes pronomen slik de selv ønsker i en undervisningssituasjon, men han nekter at det skal diktere hva han mener. Peterson ble mot forventning dømt i retten under paragraf C-16 – som like gjerne kan dømme canadiske borgere for kritikk av islam –, etter at aktoratets hovedvitne hadde fremført sitt budskap: at Peterson simpelthen krenket LGBTQ-personers «rett» til selv å bestemme hva som er virkelighet.

Det må åpenbart eksistere grunner til at LGBTQ-personer kategorisk «har rett» til sitt perspektiv, mens Peterson ikke nyter av tilsvarende rettigheter, selv om hans begrunnelse i motsetning til deres, baserer seg på kunnskap om kjønnene, og ingen primitiv form for kollektivistisk tenkning. Den kunnskap Peterson holder seg med er dessuten en kunnskap som i kristenhetens kjærlighetsekteskap har vært fundamentet for kulturelt informert oppførsel blant alle Europas folkeferd – chivarly, galanterie, ridderlighet.

Etter rettssaken er Peterson blitt mest kjent for sin forelesningsserie om Bibelen, som fra et psykologisk og idéhistorisk perspektiv analyserer betydningene og virkningene av Bibelens mest sentrale fortellinger. Hver av videoene på hans YouTube-kanal som er på mer enn én time hver, har blitt sett av flere hundre tusen, og hovedtyngden av hans følgerskare er unge.

Hitchens nevner overfor Jalving i en tekst nylig publisert av Document, at det i Europas historie må regnes som et vannskille, at EU bestemte seg for ikke å inkludere noen benevnelse av kristendom eller jødiskhet i sin grunnlov. Det ville nemlig være til hinder for den føderasjonen EU drømmer om, som skal være «åpen».

DF og Enhedslisten

Sensur av medier seiler opp som en av de store sakene i 2018, fordi det griper inn i demokratiets funksjonsevne

Dansk folkeparti i Danmark lanserte tirsdagen, 16 januar et forslag om å vedta at den danske folkeforsamlingen ikke kan godta EUs overnasjonale innskrenkning av ytringsfriheten. Forslaget fikk ingen støtte utenom Enhedslisten.

Mange lovord var det å høre fra de andre partiene om hvor flott det er med rettigheter, men det kan altså per definisjon ikke være i strid med den «stadig tettere integrasjonen», som våre politikere ivrer for, men som ved folkeavstemning etter folkeavstemning er blitt avvist.

Kuppet ytringsfriheten

En overnasjonal elite har nå allerede kuppet ytringsfriheten, og viser vilje til å bruke sin makt for knebling og/eller straffing av dem som ikke underkaster seg kjønnsideologi og multikulturalisme.

Siden Peterson ble ufrivillig offer for Canadas politiske rettsvesen har han opplevd enorm støtte fra mennesker som har latt seg inspirere av at opprøret er et reelt alternativ. Og kanskje er det vårt eneste alternativ.

Rettelse: Denne teksten ble publisert i en tidligere versjon, der det stod at Petersons video ble bannlyst i alle 28 medlemsland. Som det fremgår av skjermdumpen av YouTubes bestemmelse, gjelder det 16 av 28 men ikke alle, f.eks. Belgia. Israel omfattes også av bannlysningen, og er selvfølgelig ikke medlem av EU.

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!