Nytt

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap.

Mens de øvrige partiene er åpne om antall varslersaker, legger Arbeiderpartiet lokk på informasjonen. Begrunnelsen er hensynet til varslerne.

– Hensynet vårt er først og fremst at de berørte skal få minst mulig medieoppmerksomhet, og mest mulig ro. Vi skal behandle saker med mest mulig konfidensialitet. Derfor vil vi heller ikke løpende rapportere til mediene om antallet varsler som kommer inn hit, sier partisekretær Kjersti Stenseng til NRK.

Høyre tror åpenhet om antallet gjør terskelen lavere for nye varslere, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset:

– Dette er en ryddejobb, i Høyre og Unge Høyre. Og det er håpet vårt, at de som eventuelt har hatt ubehagelige opplevelser i vår organisasjon, skal komme til oss nå, sier Aarset til NRK.

I Ap har de den motsatte tilnærmingen.

– Jeg tror at det å sikre mest mulig ro, anonymitet og konfidensialitet er med på å senke terskelen for å si fra, sier partisekretær Stenseng.

Høyre topper foreløpig listen over varsler:

* Høyre / Unge Høyre: 21 varsler

* Fremskrittspartiet: 5 (I tillegg saker som omhandler Ulf Leirstein)

* Sp: 5

* Venstre: 3

* Sosialistisk Venstreparti: 2

* Kristelig Folkeparti: 1

* Miljøpartiet De Grønne: 1

* Rødt: 0