Grensene er stadig åpne for enhver som oppgir at han søker asyl, kritiserer 71-åringen. «Hver eneste måned kommer det for tiden 15.000 migranter til oss, og for manges vedkommende vet vi ikke hvem de er eller om de har en fortid som kriminelle eller terrorister», sier han. «Det å slippe så mye folk inn i landet uten ID-kontroll er grovt skjødesløst sett fra et sikkerhetssynpunkt.»

August Henning, tysk etterretningssjef 1998-2005

Les også