Å oppholde seg i våre moderne, frie samfunn gir en stor makt til hver enkelt person. Som statistikkene viser er det alt for mange ikke-vestlige innvandrere som ikke evner å bære en slik frihet. De har rett og slett ikke den nødvendige oppdragelsen. Vårt åpne samfunn, rettssystem og straffenivå er tilpasset mennesker som er sosialisert i vestlig, kristen-humanistisk tradisjon. Det innebærer bl.a. stor vekt på frihet under personlig ansvar, individenes likeverd og menneskeverdets ukrenkelighet; kort sagt, den gyldne regel.
Det er en stor forbrytelse mot oss å gi store mengder mennesker som mangler denne sosialiseringen fritt leide i våre samfunn, med all den makten til å gjøre skade som følger med

Nick’et Saude på Document i en kommentar til frikjennelsen i Fittja