Nytt

Kulturtolkene Mona Omar, Ronask Koteli, Khadra Mahmud och Hala Kalioundji. (Foto: NU-sjukvården.)

En kvinneklinikk i Västra Götalandsregionen har nylig ansatt såkalte kulturtolker for pasientene sine.

Tolkene oppgis å ha «mångkulturell kunskap», og tanken er at de med denne kompetansen skal kunne overvinne kulturforskjeller mellom pasient og personale, skriver Samhällsnytt.

Ideen kom fra jordmoren Elizabeth Franklin. Da hun arbeidet med sin magisteroppgave på Maltas akuttsykehus observerte hun kulturtolker som jobbet på hele sykehuset.

– Det har bara varit positiva reaktioner, både från patienter och personal. Patienten kan ställa frågor som de annars kanske inte hade haft möjlighet till och de blir mer medvetna i sin egen vård. Det bidrar till personcentrerad vård, sier Elizabeth Franklin i en pressemelding.

Kulturtolkene skaper trygghet for pasientene, kartlegger personlige behov og forklarer hvordan den svenske helsetjenesten fungerer. De gir ingen medisinske råd, og skal unngå å formidle sine egne vurderinger i samtalen. De har taushetsplikt på linje med øvrig helsepersonell.

Det finnes nå to kulturtolker som snakker arabisk og to som snakker somalisk på NU-sjukvårdens kvinnoklinik i Västra Götalandsregionen.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!