Nytt

Minoritetsgutter utsettes for beinhard kontroll av familien. Yrkesvalg, valg av ektefelle og prestasjonsjag preger livet deres.

Blant nordmenn med minoritetsbakgrunn er det ofte jentene som får oppmerksomhet for sine utfordringer med sosial kontroll. Gutta sliter også, sier minoritetsrådgiver Gudmund Rype til NRK.

Gutter med minoritetsbakgrunn blir utsatt for streng kontroll av familien, som valg av yrke og ektefelle, sier Rype.

– Jeg har hatt gutter som har hatt norske jentekjærester, og som ikke tør fortelle det hjemme, fordi det er avtalt en ektepartner i hjemlandet. Vi har flere saker med gutter som føler seg slitne av prestasjonspresset hjemme, som får regelrett juling hvis de får feil karakterer. Kommer de hjem med en femmer på en prøve, får de bank og spørsmål om hvorfor det ikke er sekser, sier han.

75 prosent av dem som har kontaktet rågiveren i høst, er gutter, ikke jenter. Rype sier det ikke bare er familien som fører kontroll med guttene, men også andre med samme nasjonalitet.

Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber Mohn, sier denne formen for sosial kontroll av gutter er kjent.

– Vi vet at gutter er utsatt for tvangsekteskap. Vi vet at gutter blir satt til å passe på sine søstre av sine foreldre. Og vi vet også at gutter opplever sterk sosial kontroll, i form av at de ikke får lov til å delta i aktiviteter som det er helt normalt at norsk ungdom får lov til å gjøre.