Nytt

USAs høyesterett tillater at hele Donald Trumps omstridte innreiseforbud iverksettes. Forbudet omfatter innbyggere fra seks overveiende muslimske land.

I en rettsordre mandag sier dommerne at retningslinjene kan tre i kraft mens juridiske søksmål mot innreiseforbudet behandles i lavere instanser i det føderale rettsapparatet.

Forbudet gjelder reisende fra Tsjad, Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen. 13. november besluttet en domstol i California at folk fra disse landene ikke kan nektes innreise hvis de har et beviselig forhold til noen i USA.

Besteforeldre, søskenbarn og andre slektninger av borgere i USA er blant dem som ifølge vedtak i lavere rettsinstanser ikke kunne stenges ute.

Uenige

Trump-administrasjonen anket avgjørelsen inn for høyesterett, som mandag altså ga regjeringen medhold og ba om iverksettelse av hele forbudet inntil ankesakene er avsluttet. To av de ni høyesterettsdommerne, Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor, var uenige i kjennelsen og tok til orde for å opprettholde kjennelsene fra de lavere domstolene.

Trumps administrasjon har argumentert med at innreiseforbudet er nødvendig av sikkerhetsårsaker, og ikke er knyttet til religion. Den siste versjonen av innreiseforbudet, som kritikere mener er rettet mot muslimer, ble presentert 24. september.

Det erstatter to tidligere og mer omfattende versjoner som er blitt stanset i det amerikanske rettsvesenet.

Høring

Denne uka skal to ankedomstoler, den ene i San Francisco i California og den andre i Richmond i Virginia, holde høringer om innreiseforbudet. Begge domstolene har framskyndet behandlingen av saken, og høyesterett påpeker at den forventer at de ekspederes raskt.

Dersom det skjer i nærmeste framtid, vil høyesterett kunne komme med en endelig avgjørelse i saken innen utgangen av juni neste år, heter det.