Bildet: Det liberale USA har gjort kampen mot Trumps Innreiseforbud til en flaggsak. Men nettopp ved å gå så høyt opp på banen risikerer de et backlash, både rettslig og blant velgerne. BIzzy Berdan (L) deltar i «Boston Protest Against Muslim Ban and Anti-Immigration Orders» i Boston, Massachusetts, U.S. January 29, 2017. REUTERS/Brian Snyder/Scanpix

Det liberale USA fører krig mot Donald Trumps temporære innreiseforbud for seks muslimske land, med alle midler. I den nye loven som Høyesterett godkjente ble midlertidig innført, er det gjort unntak for folk med green card, familie i USA, studier eller arbeid i USA.

Nå har en dommer på Hawaii bestemt at unntaket også må gjelder besteforeldre og søskenbarn, intet mindre. Det er en utvidelse av unntakene som tyder på en politisk markering.

Vi ser samme tendens i Europa/Norge: Innskrenkninger og restriksjoner bekjempes prinsipielt og fremstilles som overgrep. Størst mulig innreisefrihet gjøres ensbetydende med den eneste godkjente liberalitet. Men denne ultraliberale tilnærming utløser et backlash. Nylig ble en ulovlig migrant som var utvist en rekke ganger stilt for retten for å ha drept flere i en trafikkulykke. Dommere som løslater kriminelle illegale får sitt bilde på TV.

En føderal dommer på Hawaii slår fast at også besteforeldre og søskenbarn må ha rett til å besøke familien sin i USA og unntas fra Donald Trumps innreiseforbud.

26. juni ga USAs høyesterett grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie.

Trump-administrasjonen definerte «nær familie» som forelder, søsken, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller -datter. Dermed kunne besteforeldre og søskenbarn til amerikanske borgere nektes innreise fra de seks overveiende muslimske landene forbudet dekker.

Delstaten Hawaii brakte innreiseforbudet inn for en føderal domstol, som torsdag kveld slo fast at regjeringens definisjon er feil.

– Regjeringens smalt definerte liste finner ikke støtte i høyesteretts omhyggelige formuleringer, og heller ikke i innvandringsvedtektene som regjeringen fester sin lit til, skriver dommeren Derrick Watson i kjennelsen.

Regjeringsadvokaten i delstatsregjeringen på Hawaii, Douglas S. Chin, er godt fornøyd med kjennelsen. Dommen viser at den føderale regjeringen i Washington ikke kan overse omfanget av det delvise innreiseforbudet etter eget forgodtbefinnende, mener han.

– Familiemedlemmer er blitt atskilt, og folk har lidd nok, sier Chin.

Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid. NTB-DPA

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂