USA har begynt sin varslede sjekking av noen tilreisendes profiler på sosiale medier, som et ledd i innstrammingen av visumreglene.

En talsperson i utenriksdepartementet sier til AFP at sikkerhetsprosedyrene som ble varslet i mars, ble innført 25. mai for reisende som ansees å utgjøre en risiko. Det innebærer at folk som søker om visum i USA kan bli bedt om å oppgi ekstra informasjon dersom de havner i kategorien «personer som trenger en strengere sikkerhetsklarering».

– De kan bli spurt om opplysninger om deres sosiale medievaner, tidligere passnumre, ekstra informasjon om familiemedlemmer, tidligere reiser, ansettelsesforhold og kontaktinformasjon, sier kvinnen i departementet, som understreker at dette kun vil gjelde en svært liten andel av de 13 millionene som årlig søker visum til USA.

Ikke passord

Ingen vil bli tvunget til å oppgi passord til profilene sine. Da den utvidede sikkerhetssjekken ble varslet, inkluderte den detaljerte spørsmål om søkernes bakgrunn og påbød sjekk av sosiale medier hvis søkeren har vært i områder kontrollert av IS.

Planene har allerede møtt kritikk fra menneskerettighetsforkjempere, som mener systemet diskriminerer tilreisende som kommer til å bli stigmatisert på grunn av sitt politiske og religiøse ståsted, uten at de utgjør en reell terrortrussel.

Ytringer

I et notat fra 6. mars sverget president Donald Trump å stramme inn kontrollen ved grensene, blant annet ved å sjekke hvordan tilreisende har ytret seg og oppført seg på sosiale medier.

Hvis noen av dem som undersøkes for eksempel har lagt ut «mistenkelig materiale» på Facebook eller fulgt en ekstremistisk profil på Twitter eller Instagram, vil dette kunne føre til oppfølgingsspørsmål.

Innføring skjer samtidig som Trumps omstridte innreiseforbud forsøkes gjeninnført, et forbud rettet mot tilreisende fra seks overveiende muslimske land. Den siste tiden har også tilreisende fra flere flyplasser i muslimske land blitt nektet å ta med seg bærbare datamaskiner ombord i flykabinen. Det hevdes at terrorister har utviklet kapasitet til å gjemme sprengstoff i slike datamaskiner.

Sikkerhetshensyn

Trump lovet i sin valgkamp i fjor å innføre et totalforbud mot innreise for muslimer og begrunnet det med at det var berettigede sikkerhetshensyn.

Da han innførte sitt opprinnelig innreiseforbud i januar stanset rettsinstanser i USA det midlertidig.

En revidert utgave av innreiseforbudet er også stanset i to rettsinstanser, men ble torsdag anket til høyesterett av justisdepartementet for en endelig vurdering. Trump-administrasjonen mener det reviderte innreiseforbudet er innenfor de lovlige rammene for hva USAs president kan foreta seg, mens de tidligere rettsbehandlingene har funnet dette tvilsomt og at innreiseforbudet kan være diskriminerende.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂