Nytt

Læreren advarte eleven mot å anmelde en voldtekt. To unge menn er tiltalt for voldtekter i hva skole og helsetjeneste kaller et «mer utagerende miljø enn det de var vant til.»

To unge menn står tiltalt i Oslo tingrett for henholdsvis én og to voldtekter. Begge nekter straffskyld. Fornærmede og anmeldte var elever på samme skole.

Jenta fortalte rektor og læreren om voldtekten. Læreren rådet henne til ikke å anmelde voldtekten fordi det hadde gått så lang tid, fortalte fornærmedes mor i sitt vitnemål, skriver Aftenposten.

Politiets har etterforsket saken i hva man har kalt en «bekymringsfullt seksualisert ungdomskultur».

– Noen jenter følte seg utilpass med hensyn til gutter som de var med på fritiden, sa rektor.

På spørsmål fra statsadvokat Torunn Gran om hva det var de ikke syntes var greit, svarte rektor:

– Det var nok at guttene var veldig pågående. Vi hadde en generell bekymring om at guttene kunne være veldig pågående. Rådgivere og helsetjeneste var oppmerksomme på at dette var et mer utagerende miljø enn det de var vant til.

Læreren refererte i sitt vitnemål at hun hadde sagt til jenta at «det er veldig alvorlig å anmelde og at det er en veldig stor belastning».

Hun understreket at det ikke betyr at hun mener at man ikke skal anmelde voldtekt – prinsipielt.

Læreren fikk en reprimande fra rektor for sin uttalelse. Rektor syntes kommentaren var «lite heldig».

Rektor, som også vitnet torsdag, fortalte at ledelsen og lærere var bekymret for det aktuelle kullet. Han kom da med uttalelsen om «veldig pågående gutter» og «et mer utagerende miljø».

Retten har fått høre at oralsex ikke regnes som sex blant elevene, det er det bare samleie som gjør, skriver Aftenposten. Rykter om hvem som hadde hatt sex med hvem spredte seg lynraskt i miljøet, der enkelte jenter ble stemplet som «hore» og frosset ut av vennegjengen.

I miljøet var det vanlig at man tok bilder og video av seksuelle handlinger og delte dette.