Tavle

Noen rettsavgjørelser er spesielt betydningsfulle. De sier noe om retningsskifter i tiden, og fortjener belysning. Dommen i voldtektssaken på Nordmøre er blant dem. Derfor offentliggjør Document den – selvsagt med fornærmede anonymisert.

Les også

Les også