Tavle


Document ble den 27. november 2018 felt i PFU for brudd på god presseskikk for denne saken. Uttalelsen fra PFU kan leses her.

 

Noen rettsavgjørelser er spesielt betydningsfulle. De sier noe om retningsskifter i tiden, og fortjener belysning. Dommen i voldtektssaken på Nordmøre er blant dem. Derfor offentliggjør Document den – selvsagt med fornærmede anonymisert.