Nytt

Andreas Hollstein. Stillbilde: lokalstimme.de/YouTube.

 

Andreas Hollstein, som siden 1999 har vært borgermester i Altena i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, ble mandag utsatt for noe som uten tvil var et politisk attentatforsøk.

En 56 år gammel mann gikk til angrep på CDU-politikeren og firebarnsfaren med en 30 cm lang kjøkkenkniv samtidig som han verbalt angrep Hollsteins oppfatninger om flyktningpolitikken. Der Spiegel skriver at Hollstein lyktes i å skyve overfallsmannen litt på avstand, men at han likevel fikk et mindre kutt i halsen.

Etter behandling på sykehuset stilte han tirsdag opp på en pressekonferanse hvor han forsikret om at han ikke vil la sitt politiske engasjement bli påvirket av angrepet.

Hollstein hadde i januar forsvart CDUs flyktningpolitikk overfor en frustrert partifelle på Twitter, han har gått inn for at Altena kommune skal ta imot flere asylsøkere enn forutsatt, og har ellers ved flere anledninger gjort seg bemerket som liberal i spørsmålet.

Episoden er som et ekko av knivangrepet på Henriette Reker den 17. oktober 2015. Den daværende kandidaten ved det umiddelbart forestående ordførervalget i Köln (som hun vant) ble alvorlig skadet – også hun av et knivstikk mot nakken av en person som samtidig kom med politiske mishagsytringer.

Det er liten tvil om at polariseringen av det politiske klimaet i Europa ledsages av et betydelig politisk voldspotensial, dessverre – det er ikke slik man håndterer politiske konflikter i et demokrati.

Hollsteins overfallsmann, som straks ble overmannet av personer på stedet, sies riktignok å være alkoholisert, men det at personlige problemer senker terskelen for voldsbruk, opphever ikke den politiske dimensjonen ved angrepet når det i praksis erklæres som motiv i gjerningsøyeblikket.

 

Der SpiegelKölner Stadt-Anzeiger