Nytt

Fransk etterretning har meldt at de har en liste på 18.000 islamister som de klassifiserer som radikaliserte og potensielt voldelige. 4000 av de farligste er under nøye overvåkning.
I fjor var listen på 15.000, så det betyr at fransk politi har identifisert ytterligere 3000 farlige jihadister på sin FSTRP-liste (terrorliste) i løpet av bare ett år.
Det er fremdeles unntakstilstand i Frankrike som følge av alle terrorangrepene fra jihadister. Fransk politi og etterretningsvesen kjemper uten tvil en kamp i motvind. Det er vel ingen som tror at FSTRP-listen på noe tidspunkt vil bli kortere med mindre franske myndigheter setter inn svært drastiske tiltak. Og det tør de neppe. De husker godt opptøyene fra 2005 som pågikk i tre uker. Forstedene med muslimsk befolkning er rene kruttønnene, og myndighetene forsøker å sitte stille i båten.
Situasjonen er ikke noe bedre i Storbritannia, hvor politiet i mai i år sa at de hadde 23.000 personer på listen over radikaliserte individer. 3000 personer blir holdt under oppsyn, men dette er rene «tenk på et tall», ettersom antallet de holder øye med reguleres av politiets egne utilstrekkelige ressurser.

The Local   The Times

 

Kjøp Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.