Nytt

En ny studie utført av FN viser at antallet migranter som tok seg til Europa over Middelhavet har avtatt etter at EU inngikk avtaler med Tyrkia og den libyske kystvakten om å stanse migrantene. Studien fokuserer på at det er blitt farligere å reise for migrantene fremfor det faktum at antall dødsfall er blitt halvert.

Det er naturligvis mange usikkerhetsmomenter som spiller inn i kartleggingen av hvor mange som dør under overfarten. Tidligere da alle hjelpeorganisasjonene plukket opp migranter i stort antall anslo man antallet døde ut fra de overlevendes fortellinger. Nå som man ikke lenger henter migranter rett utenfor kysten av Libya er det blitt vanskeligere å fastslå nøyaktig hvor mange som dør.

NTB skriver:

Philippe Fargues, som står bak rapporten fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), oppdaget at dødsrisikoen faktisk har steget etter hvert som den lengre sentrale ruten mellom Libya og Italia har fått større betydning.

– Å stanse migrasjon og redusere antall omkomne til sjøs kan derfor være delvis motstridende mål, skriver forskeren ved European University Institute i Firenze i studien som ble publisert fredag.

Mindre enn en tredel av dem som er kommet til Sør-Italia i år, antas å være flyktninger, noe som tyder på en høy andel innvandrere som ikke søker beskyttelse, men en bedre økonomisk fremtid, bemerker Fargues.

«Å stanse migrasjon og redusere antall omkomne til sjøs kan derfor være delvis motstridende mål», sier Fargues. «Kan være delvis motstridende mål»? Det var ganske vagt sagt og man aner ønsket om åpne grenser. NTB fremhever at FN har «oppdaget at dødsrisikoen faktisk har steget». Men økt dødsrisiko betyr ikke at det er flere som dør.

Vi må selv ta en kikk på rapporten fra FN. Her vises det at antall registrerte døde ble halvert i 2017 i forhold til 2016.

Hvorvidt disse tallene forteller den hele og fulle sannhet om antall døde migranter i Middelhavet vil alltid være usikkert. Og kanskje har usikkerheten om dette økt nå som man plukker opp færre overlevende migranter. I FNs rapport slår de fast at «selvsagt vil null migrasjon over havet føre til null dødsfall. Men før det stadiet nås (hvis det noengang skjer) så må man legge til at de korteste rutene er de mest trafikkerte og de minst dødelige. Å stenge disse vil derfor automatisk bety en høyere dødsrisiko».

Hva er det FN forsøker å si her? At man ikke burde forsøke å stanse alle de som vil til Europa?

Men igjen: De absolutte tall viser at det er færre dødsfall.

Man undres hvorfor dette ikke er selve konklusjonen og en god nyhet. Istedet velger FN å fokusere på en høyere dødsrisiko: New Study Concludes Europe’s Mediterranean Border Remains ‘World’s Deadliest’

I sine beregninger har de blant annet lagt tallene fra en italiensk blogger til grunn. Fra bloggen fortresseurope.

Selv om dødsrisikoen økte i 2017 fra 2016 så viser statistikken bakover i tid at den har vært langt høyere enn hva den er nå. Men dette hverken kommenteres eller debatteres i rapporten.

Hele rapporten kan du lese her.

IOM.int

 

Kjøp Kent Andersens bok her!