Med overveldende flertall har Fagforbundet vedtatt å støtte palestinernes boikott av Israel.

Mot én stemme vedtok de 430 delegatene på Fagforbundets landsmøte torsdag en uttalelse som gir støtte til den palestinske boikottbevegelsen BDS, skriver FriFagbevegelsepå sine nettsider.

170 palestinske organisasjoner er tilsluttet bevegelsen, som bruker boikott av israelske varer, de-investeringer og sanksjoner i kampen for å få Israel til å avslutte okkupasjonen av Vestbredden, Øst-Jerusalem, Gaza og Golanhøydene og anerkjenne de palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake.

– Okkupasjonen blir verre og verre og verdens resolusjoner og fordømmelse virker ikke. Det gjør derimot økonomiske pressmidler, sier Stein Guldbrandsen, som har ansvar for Fagforbundets solidaritetsarbeid internasjonalt og nasjonalt. Fagforbundet er Norges største fagforbund.

Også LO-kongressen, LOs høyeste organ, har vedtatt å arbeide for «en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel».