Gjesteskribent

Egypt er et av landene hvor befolkningen har eksplodert. Det er ikke lenge siden landet hadde 60 millioner innbyggere, nå har det passert 90 millioner. Det finnes ikke arbeid til så store barnekull. Vi snakker om store folkemasser som er lettantennelige. Her fra en fotballkamp mot Kongo 8. oktober. Foto: Mohamed Abd El Ghany / Reuters / Scanpix

I løpet av 8,000 år steg folketallet på jorda svært lite, anslått fra 200 millioner til rundt 300 millioner

Med den industrielle revolusjon fra slutten av 1700 tallet økte folketallet til rundt 1 milliard først på 1800-tallet. Den andre milliarden ble nådd i 1930, den tredje milliarden ble nådd i 1960, den fjerde i 1974 og den femte i 1987. I løpet av det 20. århundre har folketallet på jorden økt fra 1,65 milliarder til 6 milliarder. Det vil si at i 1970 var det rundt regnet bare halvparten så mange mennesker som i dag.

Andre beregninger går ut på at jorda ikke klarer å fø så mange mennesker. Med den nåværende folkemengde og nåværende forbruksmønster ville vi trengt 1,6 jordkloder for at vårt forbruk skal komme i balanse med naturens.

Dette er et bilde som ikke er blitt en del av det stoffet som preger norske medier.

Bildet blir desto mer alarmerende dersom vi ser på utviklingen i Midtøsten og Afrika de siste par generasjoner; fra 1950 til 2015. Her kan vi snakke om en «befolkningseksplosjon» (Også denne tabellen er hentet fra FNs demografiske kontor).