Solberg-regjeringen virker å ha lagt seg på samme grunnfilosofi som den statsminister Trygve Bratteli praktiserte. Han ledet også mindretallsregjeringer, men fikk med vekslende støtte i Stortinget tilslutning til hovedlinjene i regjeringens politikk. Det er ut fra denne grunntanken at en må forstå både statsbudsjettforslaget og de forslag som regjeringen vil komme med etter hvert.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.