Kultur

Noen har fått en smart idé. Hvorfor ikke la reisende til Norge møte vår mest kjente billedkunstner allerede ved ankomst? Sjansen stor for at de besøker det nye Munchmuseet. Hvilket betyr kroner i kassen for flere og økt merkevarebygging.

Munch er i ferd med å bli et stort navn i utlandet.

Avinor, som drifter OSL, har inngått en avtale med Munchmuseet: En spesialdesignet monter med kunstverk av Edvard Munch skal plasseres på den nye utenlandspiren. Kunstverkene skal byttes ut hvert år.

Det første kunstverket, som vil være på plass i desember, er maleriet «Hode ved hode». I tillegg vil monteren inneholde en av Munchs trykksteiner.

Avtalen mellom Avinor og Munchmuseet gjelder foreløpig for ti år.