Sakset/Fra hofta

Ansvarlig redaktør Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad oppnådde lørdag å miste all integritet samt å gjøre avisen til en mediekanal for ekstreme holdninger. En realitetsorientering ut over «skitt i Norge, leve Toten» vil nok gjøre seg i fremtiden.

Gjøvik ble lørdag 7. oktober gjenstand for riksdekkende presses oppmerksomhet – for en stakket stund. Bakgrunnen var en lovlig demonstrasjon av ”Stopp islamiseringen av Norge” (SIAN), en organisasjon hvis fremste verdi sannsynligvis ligger i dens navn. Munnhellet om at ”det kommer mye rart flyvende når man henger ut en fjøslykt en mørk høstkveld”, avtegner plutselig et klart bilde i bevisstheten når man går gjennom SIANs hjemmeside, kommentarfelt og ikke minst diverse klipp fra SIANs ulike demonstrasjoner og appeller.

Dette skal imidlertid ikke handle om SIAN, men om Oppland Arbeiderblad (OA), en del av Amedia-konsernet som i dag er eid av Sparebankstiftelsen DNB. To dager før demonstrasjonen, fra 5. oktober av, kjører avisen i gang en artikkelserie (samtlige bak betalingsmur) med intervjuer og omtaler av det som skulle komme. Ordfører Bjørn Iddberg sier han ”ikke er helt rolig” med tanke på at alt kommer til å gå rolig for seg, fordi temaet er ”så følsomt”.

– Jeg har meldt min bekymring videre til politiet fordi jeg er betenkt over en slik tilstelning i byen, Samtidig er det jo ytringsfrihet her i landet, sier Iddberg til Oppland Arbeiderblad.

Ja, det er jo godt å fastslått dette med ytringsfriheten da, Iddberg.

Det tas initiativ til en motdemonstrasjon, der Egzon Qaka er en av initiativtakerne. Qaka er klar på at han mener det er et godt samfunn på Gjøvik.

– Vi har det bra på Gjøvik. Det kan umulig være noe problem med islamisering i Gjøvik. Den virkeligheten kjenner jeg meg ikke igjen i, fastslår han.

– Hva slags type demonstrasjon ser du for deg på lørdag?

– Jeg ser for meg muslimer, kristne, ateister, homofile, heterofile og så videre som står sammen mot hatet i samfunnet.

– Denne gang er det Islam-hat. En annen gang kan det for eksempel være hat mot homofile. Vi må stå sammen side om side opp mot hat av denne typen, sier Egzon Qaka.

Egzon Qaka – foto fra Facebook

Så kaster OA all journalistisk integritet over bord, og melder seg på motdemonstrasjonen ved å trykke opp plakater og t-skjorter. Ansvarlig redaktør Erik Sønstelie er intervjuobjekt i egen avis, og understreker stolt at avisen ”markerer standpunkt”:

– Vi har laget en plakat som vi kommer til å dele ut i Gjøvik sentrum lørdag. På den ene siden står det «Je elsker Gjøvik» og på andre siden «Vend hatet ryggen» med fet skrift, sier ansvarlig redaktør Erik Sønstelie.

– Vi ønsker å slå et slag for det inkluderende Gjøvik-samfunnet. For OA står Gjøvik for fellesskap, åpenhet og respekt.

OAs journalist Henning Gulbrandsen strekker seg til å stille sin redaktør ett – 1 – spørsmål om avisens valg:

– Hva med ytringsfriheten. SIAN har vel rett til si sin mening?

– Ytringsfriheten er en bærebjelke i demokratiet. OA står i fremste rekke for å forsvare ytringsfriheten. Derfor forsvarer vi SIANs rett til å si sine meninger lørdag. Men vi er uenige i organisasjonens bilde av det som skjer i Norge. Vi mener det er feil.

Her er det i alle fall ingen tvil om at OA har en agenda, og det er ingen grunn til å forvente objektiv virkelighetsbeskrivelse neste gang avisen f.eks. er uenig i noe Bondelaget mener eller om det dukker opp en organisasjon som kaller seg ”Stopp kristendom i Norge”. Hva finner redaksjonen på da? Trykker nye kampanjeplakater?

Sønstelies lederartikkel 6.10 med overskriften ”Det er en skam å se hvordan hatet blomstrer i Norge”, er proppfull av høytidelig patos. Her innledes det med referanser til ”dem som kjempet for et fritt og trygt Norge under krigen” og uhyggen brer seg ”som et ekko fra fordums tider, fra trettitallet eller deromkring”. Alle former for hat skal bekjempes, enten det kommer fra høyre, venstre, islamister eller ekstreme kristne. One size fits all:

Det finnes stadig flere mennesker på norsk og europeisk jord som opplever hat og forfølgelse på bakgrunn av opphav, hudfarge, seksuell legning og religion.

Samtidig vil vi lørdag støtte gruppen av flyktninger vi daglig møter i Gjøviks gater – de har flyktet fra krig, terror og død.

I Norge forsøker de å famle seg frem til en ny fremtid.

Vi vil vise dem solidaritet, de som skal lære seg norsk, ta plass i fellesskapet og bidra til at Gjøvik-regionen blir enda rikere, enda mer fargerik.

Lørdag 7.10 braker det virkelig løs. Det finnes flere private øyenvitneskildringer på nettet, i tillegg til NTBs melding og artikkel i NRK .

Kortversjonen er at en mobb presset seg frem foran scenen der SIAN stod, ødela utstyr, spyttet på bl.a. en irakisk eks-muslim som holdt appell, og at ca 50 personer deretter fotfulgte politiet under en pågripelse av de verste bråkmakerne. Minst én politibetjent ble skadet under pågripelsen som kan ses her og her .

Redaktør Sønstelie fra OA gikk selv opp for scenen til SIAN for å roe ned gemyttene, men til ingen nytte.

Hva oppnådde OA her? Jo, å fremstå som en avis uten integritet. I artikkelserien forut for SIAN-demonstrasjonen stilles det, unntatt å slå inn den åpne døren om ytringsfrihet, ikke ett eneste kritisk spørsmål den ene eller andre veien. Man kunne jo f.eks. spandert noen linjer på å problematisere hvorfor vi i dag har en situasjon i Europa, i vårt naboland Sverige med alle sine tilstander samt nå også her i steinrøysa, som er ganske annerledes enn for bare en snau mannsalder siden.

Men når avisen fronter et syn som trekker en klar parallell mellom Adolf Hitler og Brexit-tilhengere, som gjengitt i avisens tegner Herbjørn ”HERB” Skogstads strek her , så er det kanskje ikke så rart at evnen til nærmere refleksjoner rundt temaet kultur, ytringsfrihet, religion og innvandring blir borte under nisseluen.

Aller mest forsmedelig må det være for redaktør Sønstelie. Han og hans avis oppnådde det stikk motsatte av det som nok var intensjonen: Full PR-pott til SIAN, og god dokumentasjon på voldsvenstres sanne ansikt.

Hva med å låne øre til de danske Socialdemokratenes leder Mette Fredriksen, som for kort tid siden endelig slapp katten ut av sekken, og i beste sendetid  sa det alle som vil se har sett i flere tiår, nemlig at ”integrasjon har noe med religion å gjøre og at religion er underordnet demokrati og de politiske beslutninger”? Så slipper vi kanskje å få norske tilstander på andre steder enn Gjøvik.