Kort

Det ser hverken verre eller bedre ut enn at det har vært problemer på Stovner siden tidlig 70-tall – så problemene skyldes sannsynligvis ikke bare innvandring.

NRK