Nytt

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte forstander for Det Mosaiske Trossamfunn, Anne Sender, onsdag. Det skal nedsettes et utvalg som skal se på problemet. Jødehatet er i Halvorsens hode bare ett utslag av rasisme. Tilnærmingen er generell, og svaret er holdningskampanjer.

Jeg har snakket med mange lærere som syns det er vanskelig å takle de problemene som dukker opp med mobbing, rasisme og antisemittisme i norske skoler. Derfor inviterer vi representanter fra skole, politi og ulike trossamfunn til å ta del i arbeidsgruppen. Vi må få til et holdningsskapende arbeid, sier kunnskapsministeren.

Dermed går Halvorsen tilbake til det generelle velkjente – rasisme og mobbing, som utmerket lar seg forene med det politiske korrekte. Hun slipper å ta stilling til at antisemittisme er noe spesielt. Hun slipper også å ta stilling til at man godt kan være minoritet og selv være hatefull mot andre.

Signalet om at hun heller ikke vil se en slik vinkel er uttalelsen om at antisemittismen er et norsk, ikke et muslimsk problem.

Selv Abid Q. Raja har erkjent at det er et muslimsk problem.

Sender har ved flere anledninger knyttet antisemittiske holdninger opp mot muslimske miljøer, og sagt at det er her skoen trykker. Kristin Halvorsen er ikke enig i den konklusjonen.

– Det er ikke et muslimsk problem, men et norsk problem, fastslår hun.

Statsråden understreker også viktigheten av å skille mellom antisemittisme og staten Israels politiske linje.

Mer doubletalk: Halvorsen signaliserer at hun ikke vil se på dekningen av Israel i medier og ekspertmiljøer.

Det er mange ømme tær man ikke skal tråkke på.

Skal bekjempe jødehat i norske skoler (NTB)