Nytt

Illustrasjonsfoto.

Nacka kommune i Sverige kjøpte tre leiligheter til en syrisk innvandrer (57) og hans tre koner. Samme kommune har henvist en eldre, syk mann til å sove på gaten.

Etter at Sverigedemokraterna i Nacka publiserte nyheten om de tre konene og de tre leilighetene deres har saken fått usedvanlig stor spredning. Folk reagerte med sjokk og vantro.

«Du får sove ute»

Det som ikke er like godt kjent, er kontrasten mellom hvordan en svensk kommune behandler en innvandret polygamist og hvordan man behandler sine egne eldre og syke.

«Du får sove ute», fikk den gamle mannen høre:

Du får sova ute. Det beskedet fick en gammal man av Nacka kommun när boendet tyckte hans vårdbehov var för stort.

Mannen har bott på ett så kallat lågtröskelboende i kommunen, men personalen där har sagt att han har ett för stort vårdbehov för att bo kvar. Mannen ska ha uppträtt förvirrat och slarvat med sina mediciner.

For pleiekrevende

Den gamle mannen hadde vært forvirret og slurvet med å ta medisinene sine. Hans behov for pleie og omsorg var for stort, skriver svenske Metro.se

Det var altså nok til kaste ham på gata.

Nacka kommune mente tydeligvis av en eller annen grunn at et annet botilbud, med tettere oppfølging, ble for dyrt.

Det skal sies at tilfellet med den syke, gamle mannen er fra 2014, men dette skjedde altså i samme kommune som nå villig blar opp 14 millioner svenske kroner for å tilfredsstille boligbehovet til en nyinnvandret syrer med tre koner og 16 barn.

Man klyper seg i armen. Drømmer jeg? Er dette et mareritt?

Nei, det er bare Sverige.

Sykehuset: Trenger pleie

Mannen har flere ganger blitt sendt til sykehus, der sykehuspersonalet har vurdert at han har behov for et botilbud med støtte og pleie.

”Socialjouren försöker placera klienten på annat boende men alla nekar då klienten anses vara för vårdkrävande. En polis kontaktar socialtjänsten då klienten hämtats från sjukhus där han ej blir inlagd. Vid samråd med äldreenheten hänvisar de till att klienten får sova ute.”, skriver den socialsekreterare som anmält fallet till Socialstyrelsen.

Gråtende, forvirret, uten sko..

Et par dager senere ble mannen funnet gråtende, forvirret, uten sko og delvis uten klær. Det ble også observert at han sov ute, skriver Metro.

Socialsekreteraren har anmeldt saken i henhold til Sveriges Lex Sarah-lov. Loven pålegger ansatte i helse- og omsorgssektoren å anmelde uregelmessigheter og feil de måtte oppleve på sin arbeidsplass.

I all hemmelighet kjøpte Nacka kommune, som er en kommune i Stor-Stockholm, de tre leilighetene for totalt 13.950.000 kroner, avslørte SD Nacka på sin Facebook-side.

Avslørt av SD

Ryktene gikk lenge om dette, før Sverigedemokraterna lokalt fant bevisene. Partilaget sammenholdt opplysninger fra folkeregisteret med dokumenter fra kommunestyret, og kunne konkludere at opplysningene stemte.

Leilighetene kommunen kjøpte til syrerens tre koner i området Ljuskärrsberget kostet 5,5, 3,3 og 5,2 millioner.

– Kommunen är skyldig att ordna bostäder till dom personer som staten anvisar till oss, sier ordfører Mats Gerdau (M) i Nacka til Nyheter Idag.

Svenske kommuner kan ikke lenger nekte å ta imot innvandrere som anvises til dem av staten etter en lovendring nylig.

Kjøper for 300 millioner

Det er ille nok at svenske myndigheter godtar og velsigner flerkoneri (som selvsagt er ulovlig i Sverige), ved å kjøpe tre boliger til en manns tre koner. Men finansielt er dette bare en liten del av belastningen kommunen har blitt pålagt gjennom å motta innvandrere. I løpet av 2016 og 2017 har kommunen punget ut 300 millioner kroner på boligkjøp for nyankomne innvandrere.

Investeringene gjøres under navnet «Bostadsförsörjning för sociala behov», men dette er boliger som nesten utelukkende går til innvandrere. Opprinnelig hadde man avsatt 100 millioner til dette formålet, men det viste seg å være altfor lite, delvis på grunn av prisstigning.

SD Nacka er sterkt kritiske til flertallets vedtak, og har stemt nei til bevilgninger til boligkjøp for nyankomne innvandrere. På sin Facebook-side påpeker partiet også det de mener er store forskjeller i fordeling av goder når det gjelder svensker og innvandrere:

«Som vanlig svenskt par med barn har man enligt lag försörjningsplikt gentemot varandra (ÄktB 6kap 1§), bor man inte ihop har den ena underhållsskyldighet (ÄktB 6kap 6§). Som migrant till Sverige har man rätt till en av skattebetalarna betald bostad, dagersättning, etableringsersättning (med ekonomiskt bistånd som täcker upp om omkostnaderna är för stora) samt tillgång till hela vårt välfärdssystem»

Partiet konkluderer:

«SD Nacka tycker det är helt uppåt väggarna att Nackabornas skattepengar går till att finansiera bostäder åt utlänningar när svenska familjer hoppar runt i andrahandsbostäder, ungdomar inte kan flytta hemifrån och äldre får leta bostad på blocket».

 

Metro: Personalen till äldre man: Du får sova ute

Nyheter Idag: SD: Nacka kommun köper bostäder för 14 miljoner åt man med tre fruar

Fria Tider: Nacka köper bostäder i Saltsjöbaden för 14 miljoner åt EN invandrare med tre fruar