Nytt

Først kom Jonas Gahr Støre og innrømte nederlaget. Støre fikk mange spørsmål om hans privatøkonomiske disposisjoner kunne ha påvirket valget. Støre forsøkte å svare, men journalistene var mer utålmodige enn Støre fant bekvemt.

Han avskar journalisten: Nå hadde han svart nok.

Støre fikk spørsmål om han kom til å gå av. Det mislikte han. Støre sa han hadde et samlet parti i ryggen. Han virket nærmest litt støtt over spørsmålet, særlig da journalistene fortsatte «å mase». Støre fant den pågående pressen utidig, øyensynlig. Men hva annet kunne han forvente?

Det er grunn til å tro at Støre i fremtiden vil få en tøffere behandling av mediene.

Støre takket de frivillige valgmedarbeiderne, overstrømmende. Erna var en kontrast. Hun var mer liketil. Hun sa flere morsomme ting:

– Vi var de blideste!

Det var det noe i. Støre kastet seg på indignasjonsbølgen mot Sylvi. Men spørsmålet er om ikke den har kulminert. Den moralske aversjonen har nådd et toppunkt. Hvis det er alt en politiker har å fare med, blir gevinsten mager..

Erna var også mer ledig og personlig. Hun benyttet anledningen til å takke ektefellene til de mest ansvarsfulle Høyre-folkene, som hennes egen Sindre Finness. Uten dem hadde det ikke vært mulig å drive valgkamp. Det er viktig å erkjenne det, mente Solberg.