Nytt

Se for deg at ansatte må tåle svære lønnskutt, samtidig som eierne av bedriften tar ut millionutbytte. Se for deg at disse ansatte er lavtlønte avisbud. Se for deg et LO og et Ap som forsvarer dette med fraser om «inngåtte avtaler» og snor seg unna dobbeltrollen der et politisk parti også er bedriftseier. Det er vanskelig å tenke seg, ikke sant? Men det skjer, og alt har en forklaring:

Samtidig som mange av de ansatte i Avislevering på Hamar må tåle et kraftig lønnskutt, tar eierne Hamar Media ut millionutbytte. Bak Hamar Media står LO og Arbeiderpartiet.

Blant eierne som fikk nyte godt av utbyttet er ulike LO-forbund og lokallag i Arbeiderpartiet. Om lag 50 prosent av Hamar Media eies av fagforbund under LO og lokale Ap-lag.

Avisbudene har fått ny arbeidsavtale og timeantallet i den nye avtalen stemmer ikke alltid overens med reell arbeidstid. I den nye tariffavtalen får avisbudene betalt for tiden det antas at de bruker på runden sin, mot tidligere å få betalt for tiden de faktisk bruker. Avisbudene mener de nå må jobbe gratis.

-Jeg har ikke sjans til å gjøre unna ruten min på tiden som er oppmålt. Det kan fort komme opp i det dobbelte på grunn av at vi også leverer for eksempel pakker og reklame. Jeg føler jeg kjører halve ruten gratis, sier en av dem.

Av 75 ansatte i Avislevering er 70 avisbud. Finansavisen har omtalt saken to ganger og snakket med flere avisbud.

Flere ansatte anslår at sjåførene går ned mellom 4.000 og 6.000 kroner i lønn per måned, eller cirka 50.000 til 70.000 kroner i året. Det er et betydelig kutt tatt utgangspunkt i at minstelønnen for et avisbud som jobber natt fulltid er 368.000 kroner.

Høyres Stefan Heggelund ber Støre komme på banen og rydde opp i lokallagene sine. Men Heggelund snakker for døve ører.
Aps Trond Giske mener partilederen ikke kan blande seg inn i lokallagenes eierskap. Utrolig nok mener Giske det er en absurditet om partilederen blander seg inn i lokallagenes gjøren og laden.

-Det er absurd å mene at Støre skulle blande seg inn i hvordan lokale eiere utøver sitt eierskap, skriver Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet, i en sms til Finansavisen.

La oss huske at opptil 3.850 kroner i fagforeningskontingent kan trekkes fra på skatten. Det er gjennom dette fradraget at fellesskapet subsidierer profitørene i LO og Ap som skor seg på lavtlønte avisbud.

Ap-veteranen Martin Kolberg skrev nylig under oppropet «Stans Velferdsprofitørene» . Hva med lavtlønnsprofitørene, Martin Kolberg? Eller partipampan i LO og DNA – som Rotmo ville sagt?

 

 

LO-eid bedrift kutter lønnen, tar utbytte. (Finansavisen, 2. september, 2017)

Støre og LO bør rydde opp. (Finansavisen, 7. september, 2017)