Nytt

Arbeiderpartiet hyret tirsdag advokat Christian Reusch i et siste forsøk på å stoppe en kritisk reportasje i NRK om Jonas Gahr Støre.

Saken dreide seg om Støres salg av andeler i et eiendomsprosjekt i juni i år.

«Å antyde at det skulle foreligge skatte- og avgiftsunndragelse og korrupsjon ved den vennetjenesten JGS (Støre, red.anm.) har mottatt fra Brundtland, vil være en grov beskyldning som klart ikke har noen faktisk dekning. Rettslig ansvar for en slik beskyldning må eventuelt vurderes etter skadeerstatningsloven § 3-6a, om erstatning for ærekrenkelser».

Slik formulerer Christian Reusch seg – advokaten som Arbeiderpartiet hyret inn for å stanse NRKs kritiske sak seg om Støres håndtering av et eiendomsprosjekt på Ensjø i Oslo.

Faksimile av brevet til NRK.

VG avslører innholdet i det to sider lange brevet Christian Reusch hos advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig sendte NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord tirsdag kveld.

NRK droppet kritikk

I brevet protesterer advokaten kraftig mot at NRK skal publisere disse uttalelsene fra en av Norges mest kjente jusprofessorer, Hans Petter Graver:

«Etter mitt syn har ikke Støre brutt loven, men han har beveget seg inn i et felt hvor varsellampene for korrupsjon bør blinke, og det bør ikke en mann i hans posisjon gjøre».

Dekan Hans Petter Graver ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Og:

«Som sagt er han her inne på et felt hvor det bør blinke varsellamper for korrupsjon, og hvis ikke han ser dem så har han en radar som er feil innstilt etter mitt syn».

Støre har sett og godkjent brevet, skriver VG.

Aps advokat konkluderer slik i brevet:

«På denne bakgrunn anmodes om en bekreftelse på at NRK ikke vil gå videre med saken», skriver Reusch.

Graver bekrefter at han står fast ved uttalelsene. Han vet ikke hvorfor sitatene hans ikke ble publisert.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. Det må du nesten høre med NRK om, sier Graver.

Graver ble oppringt av sekretariatsleder og Støre-rådgiver Hans Kristian Amundsen fra Ap. Amundsen ville snakke om Gravers uttalelser til NRK.

Advokat Reusch deltok også i et opphetet møte i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo onsdag mellom Hans Kristian Amundsen og representanter for ledelsen i NRK.

Det var Amundsen som tok initiativ til møtet, som skal ha vart i rundt to timer.

Amundsen hevder at brevet på ingen måte var noen trussel fra hans eller Jonas Gahr Støres side.

– Det er en veiledning til NRK, og ikke en trussel. Det er bare for å opplyse NRK om hva som er jusen i det landskapet de var i ferd med å bevege seg inn i, sier Amundsen.

Da NRKs sak ble publisert onsdag kveld, var sitatene fra Graver ikke med. Amundsen sier han og Arbeiderpartiet var fornøyd med saken, slik den ble, skriver VG.

 

VG: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak om Støres vennetjenester

VG: Les hele brevet fra advokat Christian Reusch