Nytt

Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget Hans Kristian Amundsen slutter og oppgir at grunnen er en fastlåst konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng

Det skriver Amundsen selv i et innlegg i debattsiden Nordnorsk debatt.

– Jeg slutter i Arbeiderpartiet for å løse opp i en fastlåst situasjon mellom partisekretær Kjersti Stenseng og meg, skriver han.

Amundsen fratrer mandag, het det i en pressemelding fra Arbeiderpartiet søndag kveld. Rådgiver Snorre Wikstrøm er konstituert som leder av sekretariatet.

– Jeg er takknemlig for å ha fått jobbe med sentrale spørsmål i Arbeiderpartiet siden 2011, først i regjering og de siste fire årene på Stortinget. Nå slutter jeg for å bidra til at partiet kan legge strid bak seg og samles om de viktige politiske oppgavene som venter, sier Amundsen.

Amundsen har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelse, men han sier til TV 2:

– Jeg trekker meg for å bidra til ro i partiet. Vi kan ikke leve med en situasjon der det fremstår som at det er en konflikt mellom partiledelsen og stortingsgruppa.

Sterk misnøye

I begynnelsen av januar skrev Dagbladet at flere av medlemmene i Arbeiderpartiet skal ha kommet med kritikk av Amundsen. Han ble blant annet beskyldt for lekkasjer til mediene i saken om Trond Giske.

Amundsen avviste da at han hadde lekket informasjon til mediene. Han har også fått ros fra en av kvinnene som varslet om Giske for håndteringen av saken.

Rykter om upassende oppførsel

Amundsen skriver i sitt innlegg at han har blitt kontaktet av to redaksjoner som sier de har mottatt tips om varslersaker om upassende oppførsel mot han. Han avkrefter at dette stemmer, og mener det er en ukultur i Ap der rykter spres for å skade partifeller.

– Det har ikke kommet muntlige eller skriftlige tilbakemeldinger om upassende oppførsel. Men igjen tjente ryktet sin hensikt. Det skapte uro å få se så alvorlige beskyldninger inn i stua en lørdagskveld, skriver han.

Støre: viktig medarbeider

Partileder Jonas Gahr Støre ønsker Amundsen lykke til med nye oppgaver:

– Jeg vil takke Hans Kristian Amundsen for hans lange innsats for partiet, som statssekretær, som leder av sekretariatet i Stortinget og som en viktig medarbeider for meg, uttaler Støre i pressemeldingen.

NTB får opplyst at Støre ikke er tilgjengelig for å svare på ytterligere spørsmål søndag kveld.

Flere har sluttet

Amundsen var statssekretær ved Statsministerens kontor fra 2011 til 2013, han har tidligere vært redaktør og hatt andre lederjobber i mediene.

Han er den siste i rekken av ansatte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe som gir seg.

Så sent som torsdag sluttet rådgiverne Bård Flaarønning og Anne Therese Gullberg, som har jobbet nær den nå avgåtte nestlederen Trond Giske.

 

Fakta om Hans Kristian Amundsen

  • Er 58 år gammel og kommer fra Finnmark.
  • Har hatt flere lederstillinger i ulike medier. Han var nyhetsredaktør i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet og sjefredaktør i Nordlys i ni år før han gikk til politikken i 2011.
  • Statssekretær ved Statsministerens kontor fra 2011 til 2013 da Jens Stoltenberg var statsminister.
  • Har ledet sekretariatet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2013.