Bildet: På engelsk heter det bollards. Over hele Europa springer det opp slike betongkolosser som skal holde selvmordsbombere og andre terrorister ute. Dette er fra Jeronimos-klosteret i Portugal 22 august 2017. Foto: Rafael Marchante/Reuters/Scanpix

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener Barcelona-terroren og lignende hendelser har aktualisert behovet for sikring mot terroranslag med kjøretøy.

– Jeg er opptatt av at kommunene og politiet går i dialog for å kartlegge hvilke gater det er naturlig å sikre, og hvordan de bør sikres, sier Amundsen til NRK.

Han sier prosessen med å iverksette ulike sikringstiltak for å forebygge terroranslag mot store folkeansamlinger ved bruk av kjøretøy, bør settes i gang raskt.

– Jeg oppfatter at det er litt for mye «pekeleken», at man ikke tar det initiativet selv. Derfor ber jeg Politidirektoratet om å instruere politidistriktene om å sette i gang den dialogen med kommunene, sier Amundsen.

– Må følges opp med midler

I et brev til Politidirektoratet skriver Amundsen at Barcelona-terroren og andre lignende tidigere hendelser har aktualisert behovet for å handle raskt. I tillegg mener PST i sin siste trusselvurdering at det er sannsynlig at det vil skje et terrorangrep på norsk jord.

Amundsen sier til NRK at han kommer med en klar ordre til Politidirektoratet, og at det nå er viktig at partene sammen finner ut hvilke gater som skal sikres og hvordan man skal gjøre det på en best mulig måte.

Når justisministeren nå legger press på Politidirektoratet og kommunene, må politikerne åpne opp pengesekken, mener Venstre-nestleder Ola Elvestuen

– Det er bra at man nå setter i gang. Men dette må følges opp med midler og en systematisk gjennomføring. Man må ikke få lov til å falle tilbake på en gjennomgang av planer uten tiltak, sier Elvestuen til NTB. Han sier det er naturlig at finansiering av områdesikring blir tema under budsjettforhandlingene senere i høst.

Passivitet

Elvestuen var som byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune for noen år siden selv med på planleggingen av å sikre Oslo bedre. I TV 2 tidligere denne uka beskyldte han både regjeringen og Oslo kommune for å være passive når planene om sikring av sentrumsområdene ikke følges opp bedre.

Han er kritisk til at statsminister Erna Solberg (H), Ap-leder Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo ikke selv tar initiativ, men isteden mener det er politiet som må vurdere hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Nå er han glad for at Amundsen endelig tar grep, men mener det neppe hadde skjedd hvis det ikke var for at han selv hadde satt temaet på dagsordenen.

– Hver gang vi snakker om dette, har jeg sagt at vi må tenke områdesikring og ikke bare sikring av hvert enkelt bygg. Den delen i utredningene som bare går på enkeltbygg, følges opp. Men det som dreier seg om område – hele terskelen for at noe skal skje, og å begrense omfanget, har stoppet helt opp, sier Elvestuen.

Han kaller sikring av fellesområder moderne byplanlegging og mener første trinn i sikringsarbeidet blir å peke ut viktige akuttiltak. Deretter må varige og langsiktige tiltak på plass.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.