Nytt

Trusselen fra kriminelle er tilstede i trygge Oslos butikker. Aftenposten skriver om tilstandene som råder i hovedstaden. I Danmark og Sverige er det et tøffere miljø enn i Norge sies det. Der blir ansatte i butikker overvåket og de kriminelle luker ut personer som man kan bruke for å komme til verdier. Nå jobbes det for å forebygge en slik utvikling i Oslo.

Vi har fått høre at kriminaliteten går ned i Oslo. Artikkelen avslører at det er en stor underrapportering av butikkran, vold og trusler mot de ansatte. Det nevnes også at det nå er en trend med tøffere anslag mot butikkene.

Oslo Handelsstands Forening (OHF) vil at trusselen mot butikker må tas mer på alvor.

Det er enda godt at vi fra tid til annen får høre at Oslo er trygg og at kriminaliteten synker.

Larssen forteller at foreningen kjenner til flere eksempler på utpressing, men at få tør å stå frem.

– Det er en stor underrapportering av butikkran, vold og trusler mot de ansatte. Nå ser vi en ny trend med stadig tøffere anslag mot butikkene. Da må vi gjøre noe for å trygge ansatte, kunder og eiere.

– De kriminelle har gjort hjemmeleksen sin. Det er ikke nok å sikre seg fysisk, når de kriminelle kan kidnappe ektefellen eller barna dine. Handelen må slutte å være så hemmelighetsfulle, vi må løfte dette opp, sier trygghetsrådgiver Steinar Vadla Risa, som er engasjert av OHF.

—-

– Da åpner det seg opp noen muligheter for å gjøre gatene og områdene tryggere. Man må tenke sikkerhet hele døgnet og hele uken. Sikkerhet er mer enn bare en låst dør. Om flere samarbeider, kan man gjøre gaten utenfor tryggere, sier han.

—-

Trygghet er ingen selvfølge i det moderne Oslo, selvom byen eangivelig skal være trygg.

10 tiltak som skal gjøre Oslo tryggere:
Ved hjelp av disse ti tiltakene skal det bli tryggere å handle i Oslo sentrum, mener Oslo Handelsstands Forening.

OHF vil at butikkene skal samarbeide bedre om å sikre nærmiljøet, for eksempel være gjennom felles områdevektere.

Egne trygghetsrådgivere skal bistå i arbeidet med å gjøre byen tryggere.
OHF vil forebygge ran og tyveri ved å tilby sikkerhetsvurdering av butikken og utarbeide konkrete planer for sikkerhetstiltak.
Det vil bli gitt kurs i blant annet beredskaps- og kriseledelse.
Rådgiving etter ran eller andre kriser og traumatiske hendelser.
OHF mener at politiet bør sette ned en egen gruppe for butikktyveri slik de har gjort med lommetyveri. Det må bli enklere for butikkeiere å anmelde tyverier, og dette bør kunne skje elektronisk, mener OHF.
OHF vil lansere et eget sikkerhetsstempel som viser at butikken er sikkerhetsklarert. Kravene er blant annet opplæring av ansatte, utarbeidelse av rutiner og krav om fysisk sikring av butikken.
Foreningen OHF vil ha jevnlige kurs og møter med trygghet som tema.
Deltagelse i undergrupper som kontinuerlig arbeider med trygghetsarbeid i byen.
Mange varer blir dessverre borte, og OHF vil jobbe med å gi råd og veiledning i svinnforebyggende arbeid, blant annet ved bruk av kartleggingsarbeid.

http://www.osloby.no/nyheter/Oslo-Handelstands-forening-vil-gjore-butikkene-bedre-rustet-mot-ran-7796036.html